ZELFISLAMISERING NEDERLAND

Het waren weer goede maanden voor de zelfislamisering!

Nederlandse autoriteiten zijn de islam die via immigratie naar Nederland is gekomen over het algemeen zeer toegenegen. De islam wordt bijvoorbeeld als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.

Een islamitische uiting als de hoofddoek voor vrouwen, wordt wel voorgesteld als een teken van emancipatie, of althans als een mogelijkheid voor vrouwen en meisjes voor een vrijer optreden dan zonder hoofddoek.

Langs dergelijke lijnen wordt er al decennia meegebogen met moslims. Ongetwijfeld ook uit angst, al wordt dat zelden gezegd. Uit doorgedreven inschikkelijkheid. En in het algemeen met verbazend weinig zelfrespect. Volgens sommigen uit zelfhaat.

Nederland buigt mee

Pim Fortuyn introduceerde twintig jaar geleden het begrip ‘islamisering’ voor het omarmen van de islam, dan wel het nalaten van bieden van weerstand. De arabist Hans Jansen voorzag het begrip islamisering van een zeker ook voor Nederland zeer toepasselijke variant: ‘zelfislamisering’. Nederland buigt zelfs mee met de islam zonder dat moslims daar om hebben gevraagd.

Hans Jansen sprak van ‘zelfislamisering’ bij overheden die denken de islam te kunnen assimileren (maar zelf het gevaar lopen geassimileerd te worden) en bij mensen die onkritisch staan ten opzichte van de islam (en juist islamcritici kritiseren).

Historisch overzicht

Elsevier publiceerde in 2007 een historisch overzicht van de zelfislamisering van Nederland, dat in 2015 werd geactualiseerd. Op enig moment zal die historische lijst verder worden geactualiseerd.

In afwachting daarvan nu alvast een lijstje gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Het waren namelijk weer vruchtbare maanden voor de zelfislamisering van Nederland. Met een bijzondere rol voor rechters, wethouders, dominees en politiecommissarissen.

Kijk maar mee: https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/opinie/2017/07/het-waren-weer-goede-maanden-voor-de-zelfislamisering-522559/