Al 115 vluchtelingen betrapt bij vakantie naar hun ‘gevaarlijk thuisland’

Justitie grijpt niet in: asielzoekers vieren massaal vakantie in eigen land!

Internationale aanpak

Uit eerdere berichten blijkt dat ook Iraakse, Iraanse en Soedanese migranten met verblijfsstatus in Nederland met vakantie gingen in eigen land. In december gaf staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) aan samen met de Belgische staatssecretaris Theo Francken te werken aan een oplossing.

De eerste zes maanden van dit jaar zijn al 115 vluchtelingen betrapt die op reis gingen naar hun land van herkomst. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2017 en ruim dubbel zoveel als in 2016. Zij riskeren hun verblijfsvergunning in België te verliezen.

Wie erkend wordt als vluchteling, krijgt verblijfspapieren omdat hij of zij gevaar loopt in eigen land. Even terugkeren voor een familiebezoek of een vakantie lijkt dan ook niet evident, maar toch gebeurt het. Afgaand op het aantal betrapte vluchtelingen zit het fenomeen zelfs stevig in de lift.

In de hoop onder de radar te blijven, vertrekken veel vluchtelingen via luchthavens in buurlanden.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/vakantievierende-asielzoekers-hebben-vrij-spel-481191/