Wen hier maar aan!

Jan Roos is niet te spreken over de houding van de Nederlandse overheid met betrekking tot de integratie van migranten. Terwijl assimilatie het einddoel moet zijn, zijn wegkijken en “symboolpolitieke natte washandjes” het daadwerkelijke beleid. In zijn column beschrijft Jan de drie wijzen waarop de overheid ons ‘naait’ met de uitvoering van de zogeheten integratie…

De inburgeringstoets. Nu blijkt dat 3000 migranten zo vaak voor deze toets zijn gezakt dat ze niet meer mee hoeven te doen. Alleen heeft dat geen enkel gevolg voor hun verblijfsvergunning. In de inburgeringstoets wordt verwacht dat je Nederlands begrijpt op het niveau van een driejarige snotneus en iets begrijpt van onze samenleving. Dat doen deze types dus niet voldoende, maar zonder consequenties. Nou ja, voor hen. Voor de samenleving natuurlijk des te meer. Wij worden volledig in de maling genomen door de overheid met die toets, want we krijgen ze sowieso erbij. Dat deze lui geen enkele moeite wensen te doen om onderdeel van ons te worden zegt veel over hun toekomst in dit land. Zonder uitzondering zullen ze aan het infuus van het sociale vangnet komen te hangen, allemaal gefinancierd door de mensen die graag willen dat deze meedoen met ons.

Het is om kwaad van te worden. Oh, u bent nog niet kwaad? Nou, de migranten dienen een lening af te sluiten voor deze cursus. Er staan er nog 81.838 uit voor een totaal bedrag van ruim 400 miljoen euro. 8800 ervan zijn reeds kwijtgescholden, wat zo’n 60 miljoen euro is. En maar liefst 98 leningen zijn terugbetaald. Naar die centen kunnen we dus ook nog fluiten. U wordt niet één keer, niet twee keer, maar drie keer genaaid door een overheid die voor u zou moeten werken.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/column-jan-roos-de-overheid-naait-de-nederlandse-burger-maar-liefst-drie-keer-als-het-gaat-om-integratie/

Lees dit: Hopelijk lukt het:  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/02/inburgering-op-de-schop-nieuwkomers-zo-snel-mogelijk-aan-het-werk-leenstelsel-afgeschaft

immigranten.straat