Landverraders en de Islam knuffelaars drijven Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!

Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef: “De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…“De Islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.”

“Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,” zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…

Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvals Jihad oorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Europa zelf! In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun eigen bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië!…

Groenlinks (incl.PvdA,D66 en SP) is ook een heel enge radicale/sharia partij, met een ietwat gematigd masker op. Partij D66 vindt de Islam een verrijking voor de Nederlandse cultuur. Deze partij beweert een Nederlandse partij te zijn, terwijl het in feite een partij is voor Europees Imperialisme, migratiefundamentalisme, kosmopolitisme, en globale oligarchie. En in bijna alle partijen zitten moslims, die ervoor waken dat de Islam met respect wordt behandeld en zorgen dat geen politicus in het openbaar durft te zeggen dat de Islam het probleem is… Zittende politici maken zich nauwelijks druk om toenemende ondergraving van de samenleving en beschaving!

Lees hier verder: https://zlj13051967.wordpress.com/2018/06/05/landverraders-en-de-islam-knuffelaars-drijven-europa-richting-sharia-of-in-een-burgeroorlog/

RP: Dankzij de suïcidale Burgers van Europa, die hiertegen NIET protesteren!

 

Advertenties