German chancellor Angela Merkel threatens migrant crisis could ‘make or break’ EU

 

Duitse bondskanselier Angela Merkel roept op tot meer migranten, bedreigingen migranten-crisis zou de EU kunnen ‘maken of breken’

Merkel, architect of the catastrophic mass Muslim migration into Europe, is advocating for more migrants. Further she threatens the viability of EU should they reverse her disastrous policy. Well, the EU should be broken. Unelected, unaccountable leftist authoritarians destroying the continent. And Merkel is their leader.
Angela Merkel has warned that the migrant crisis could be “make or break” for the European Union, hours ahead of a crucial summit on migration.

The German chancellor, already under fire, spoke in front of a rowdy parliament in an attempt to win over conservative critics within her own coalition government who have threatened to bring her down.
“Europe faces many challenges, but that of migration could become the make-or-break one for the EU,” she told the Bundestag.
“Either we manage it, so others in Africa believe that we are guided by values and believe in multilateralism, not unilateralism, or nobody will believe any longer in the system of values that has made us strong. That’s why it’s so important.”

RP: Such a totally unbelievable policy can only be fabricated by the insane!

Vertaling:

Merkel, architect van de catastrofale massa moslim migratie naar Europa, pleit voor meer migranten. Verder bedreigt zij de levensvatbaarheid van de EU als zij haar rampzalig beleid verandert. Welnu, de EU moet worden gebroken. Ongekozen, onverantwoordelijke linkse autoriteiten die het continent zullen vernietigen. En Merkel is hun leider!
Angela Merkel heeft gewaarschuwd dat de migranten crisis de Europese Unie zou kunnen “maken of breken”, uren voor de cruciale Top over migratie.

De Duitse kanselier, al onder vuur, sprak voor een rumoerig Parlement in een poging om conservatieve critici binnen haar eigen coalitieregering te overtuigen, die hebben gedreigd om haar af te zetten.
“Europa staat voor vele uitdagingen, maar die van de migratie zou het breekpunt kunnen worden voor de EU,” zei ze tegen de Bundestag.
“Of wij regelen het, zodat anderen in Afrika geloven dat wij door onze waarden worden geleid en in multilateralisme geloven, niet in unilateralisme, of niemand zal langer in het systeem van waarden geloven dat ons sterk heeft gemaakt. Daarom is het zo belangrijk. “

RP:  Een dergelijk totaal ongeloofwaardig beleid kan alleen door krankzinnigen worden verzonnen!

http://www.foxnews.com/world/2018/06/28/angela-merkel-warns-migrant-crisis-could-make-or-break-eu-ahead-crucial-summit.html

https://gellerreport.com/2018/06/merkel-warns-wants-migrants.html/