Schokkende gelekte cijfers: slechts 7% van de migranten die Europa bereikt is echt vluchteling, 93% is klaploper!

RP: Dit wisten alle weldenkenden al vanaf dag1! En de EU blijft ze verwelkomen!

Van alle migranten die op een bootje naar Europa stappen blijkt slechts 7% zich te kunnen kwalificeren als vluchtelingen. Cijfers van de Italiaanse overheid tonen aan dat méér dan 9 op de 10 migranten eigenlijk helemaal geen recht op verblijf op ons continent hebben, maar hier toch maanden of zelfs jaren kunnen vertoeven.

Verreweg de meeste migranten die naar Europa komen – 13 op de 14 – hebben geen recht op verblijf en komen niet in aanmerking voor de status als vluchteling. Dat blijkt uit een gelekt voorgesteld tienpuntenplan dat Italië gisteren op tafel heeft gelegd op de EU-top over migratie. Volgens de Italianen zijn de schokkende cijfers bewijs dat het huidige beleid chronisch faalt:

“Het Dublinverdrag, dat voor andere doeleinden is geboren, is nu achterhaald. Slechts 7% van de migranten zijn vluchtelingen. Als we niet op de juiste manier optreden, riskeren we het de mogelijkheid te verliezen om een werkelijk effectief Europees instrument aan te nemen. Het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem is vandaag de dag gebaseerd op een tegenstelling: rechten worden alleen erkend als mensen Europa weten te bereiken, ongeacht de prijs.”

Dit alles moet natuurlijk reden zijn om veel strenger op te treden. Geredde migranten niet meteen terugbrengen naar Italië, Malta of Spanje – maar gewoon weer aan wal zetten in Afrika. Ophouden met het recht toe te kennen dat wanneer je maar het Europese vasteland weet te bereiken, dat betekent dat je ook maanden mag blijven als je maar asiel aanvraagt; procedures kunnen doorgaans ook prima worden afgewacht in het land van herkomst.

Verder moet het vervoer van vermoedelijke asielfraudeurs door NGO’s zoals viespeukenclub Artsen zonder grenzenstrafbaar worden gesteld, zodat organisaties die spelen voor het verlengstuk van mensensmokkelaars eindelijk eens kunnen worden aangepakt.

Kortom: tijd om wat rigoureuze actie te ondernemen. De tijd dat we het ons konden permitteren om links en laks te zijn, ligt helaas ver achter ons. Als we willen voorkomen dat ons continent de voetveeg van onze buren aan de overzijde van de Middellandse Zee wordt, dan wordt het eindelijk eens tijd voor strenge maatregelen.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/06/schokkende-gelekte-cijfers-slechts-7-van-de-migranten-die-europa-bereikt-is-echt-vluchteling-93-is-klaploper/

EU-eurabia

                                                                         Het EU-doel!