Nieuwe studie toont aan dat moslim migranten de Nederlandse samenleving miljarden kosten!

        Eén asielzoeker kost de Nederlandse samenleving niet  250.000 maar 4 x 250.000 euro

In tegenstelling tot wat werd verteld, zijn migranten verre van economisch voordelig voor de samenleving. Uit onderzoek van wiskundige Jan van Beek blijkt, dat het toelaten van niet-westerse asielzoekers in het land, resulteert in hoge nettokosten voor de Nederlandse samenleving, (WNL rapporten).

Dit is niet wat de Europeanen kregen te horen. Ze kregen te horen dat de migranten nodig waren om een vergrijzende beroepsbevolking te voorkomen. Maar in plaats daarvan, zijn de Moslim-migranten een drain op de economie, en niet alleen in Nederland. Veel van hen hebben de overtuiging dat kuffar (de ongelovige) hen het leven/onderhoud verschuldigd is, in plaats van het betalen van Jizya (belasting). Dus ze zijn niet van plan te werken.

In zijn onderzoek probeert van Beek een onderscheid te maken tussen asielzoekers en migranten die in Nederland komen werken of studeren. Hij ziet een grote afhankelijkheid van de voordelen van de asielzoekers groep.

Je berekent wat mensen tijdens hun levens bijdragen aan de overheidsfinanciën en wat ze ontvangen in uitkeringen en pensioenen, zegt van Beek.

Volgens hem zijn de kosten voor niet-westerse asielzoekers “een paar honderdduizend euro”, dat is veel hoger dan de 50 tot 100.000 euro, dat een 2003-statistisch rapport toonde.

Uit de berekening van van Beek blijkt dat terwijl de gemiddelde niet-westerse asielzoeker 250.000 euro kost tijdens zijn leven, de kosten hoger worden door gezinshereniging en het krijgen van kinderen.

Het resultaat is dat slechts één asielzoeker de Nederlandse samenleving niet 250.000 maar 4 x 250.000 € zou kunnen kosten; omdat gezinshereniging en kinderen ook in de kosten voor de samenleving moeten worden opgenomen!

Door het toevoegen van het aantal asielzoekers in Nederland krijgen we ongeveer dit: in 2014 (20.000), in 2015 (54.000), in 2016 (31000) en in 2017 (30,000).

Door het toevoegen van de getallen, zien we dat Nederland asiel geeft aan 131.000 mensen, van wie een zeer grote meerderheid afkomstig is uit niet-westerse landen zoals Syrië, Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran en Albanië.

Als we een conservatieve schatting maken kunnen we zeggen dat 85% niet-westers is, hetgeen betekent dat 111.350 niet-westerse migranten asiel hebben ontvangen in Nederland!

Door dit aantal te vermenigvuldigen met de geschatte bedragen van van Beek komen we op een kostenpost van miljarden Euro’s. Bijvoorbeeld €250.000 (per migrant) x 111.350 is al meer dan €27.000.000.000…

https://gellerreport.com/2018/06/migrants-costing-billions.html/