Asielruzie: Merkel en Seehofer in dromenland!

(Door: Michael Steiner – Vertaling: E.J. Bron)

Zowel Angela Merkel als Horst Seehofer varen in de asielruzie een wereldvreemde koers, die het politieke klimaat zowel in Duitsland als in de Europese Unie vergiftigt.

Contra magazine

Angela Merkel zoekt een “Europese oplossing” voor de migratiecrisis, terwijl Horst Seehofer vasthoudt aan een “Duitse oplossing” en beide voor het vasthouden aan hun koers zelfs de unie tussen CDU en CSU op het spel zetten. Terwijl beide oplossingen – in ieder geval zoals zij die zich voorstellen – volledig wereldvreemd en veroorzaken alleen nog maar meer problemen.

Weliswaar heeft Bondskanselier Merkel op een bepaalde manier gelijk als zij het probleem (met meerdere jaren vertraging) op Europees niveau wil oplossen, maar het gaat haar in principe niet echt om de bouw van een “Vesting Europa”, maar vooral om de herverdeling van de migratiestromen, wat echter compleet utopisch is. Want: enerzijds willen veel landen helemaal geen “asielzoekers” opnemen, anderzijds zouden die in het kader van de vrije vestiging van de EU sowieso weer linea recta naar de Bondsrepubliek marcheren. Duitsland werkt niet voor niets als een immigrantenmagneet, zoals de UNHCR dit zo mooi vaststelde.

En dan is er ook nog de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, die gewoon het liefst alleen maar de Duitse grenzen zou willen sluiten. Natuurlijk, dat kun je doen, maar daarmee verplaats je het probleem alleen maar. Beeldend gesproken handelt hij volgens het “Not In My Back Yard”-principe – het belangrijkst is dat de irreguliere migranten niet in Duitsland stranden. Laat de anderen maar voor hen zorgen. In dat geval dus alle landen ten zuiden van de Bondsrepubliek. Daarmee is in Duitsland weliswaar uitstekend stemming te maken, maar het probleem zelf blijft bestaan.

Maar wat te doen? In principe zou men (bijvoorbeeld ook via de lokale media) de mensen in de landen van herkomst eerst eens moeten meedelen dat iedere poging tot irreguliere immigratie van tevoren tot mislukken gedoemd is en de levensgevaarlijke (en dure) overtocht naar Europa niet succesvol zal zijn. Daarna moet men ermee beginnen om het asielrecht weer op de Vluchtelingenconventie van Genève te oriënteren en iedereen uit te zetten die geen recht heeft op asiel. Want: het asielrecht mag geen achterdeurtje zijn tot irreguliere immigratie. En daar hebben noch Merkel noch Seehofer (noch hun partijen) iets serieus mee gedaan.

Uiteindelijk hebben we zowel een Europese als Duitse oplossing van het probleem nodig: de EU moet haar buitengrenzen effectief bewaken tegen irreguliere migratie (en desondanks mogelijkheden creëren voor mensen die echt recht hebben op asiel), tegelijkertijd is er een einde nodig van de gedoogcultuur tegenover mensen die eigenlijk geen recht hebben op asiel. Maar beide politici zijn niet tot zo´n stap bereid. In plaats daarvan blijven ze een desastreuze symboolpolitiek bedrijven, die – om het even wie de ruzie uiteindelijk wint – er ook toe zal leiden dat het politieke klimaat binnen de EU verder vergiftigd wordt.

https://ejbron.wordpress.com/2018/06/25/asielruzie-merkel-en-seehofer-in-dromenland/