De tegenstrijdigheid van de Islam!

Dit artikel is gebaseerd op diverse (onderstaande) publicaties!

ISLAM.ONTSLUIERD

De Koran geeft in verschillende ayat aanleiding om homoseksualiteit te veroordelen. Deze citaten zijn voor vele moslims reden om de geaardheid te verbieden. Sommige moslims (onder meer Omar Nahas, stichter van de Stichting Yoesuf) zijn van mening dat de aangehaalde verzen over Lot niet noodzakelijkerwijs gaan over een bestraffing wegens homoseksualiteit of homoseksuele handelingen, maar eerder over een schending van het recht van gasten op veiligheid en bescherming van hun lichamelijke (en geestelijke) integriteit.

Dit artikel gaat over visies op homoseksualiteit in de islam. Hieronder worden de standpunten van moslims van diverse islamitische geloofsrichtingen besproken. Alhoewel er binnen deze richtingen een waaier van houdingen te ontwaren valt, beschouwen de meeste moslims homoseksualiteit (als belevenis van een seksuele gerichtheid) niet als evenwaardig ten opzichte van heteroseksualiteit. In het algemeen kan gezegd worden dat publiekelijk veel moslims moeite hebben met homoseksualiteit. 
In het algemeen beschouwen moslims die hetero zijn homoseksualiteit als een keuze. Homoseksuele neigingen kunnen zich volgens deze moslims op diverse manieren manifesteren, van overspel tot verkrachting en van necrofilie tot bestialiteit. Deze neigingen kunnen volgens deze moslims voortkomen uit influisteringen van djinn(kwade geesten), invloed uit de media of zelfs uit menselijk gepraat dan wel direct contact.

Soera De Kantelen 80-82:

“Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat.” Het antwoord van zijn volk was slechts: “Verdrijft hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden.”

In bepaalde delen van de wereld worden ook heden ten dage nog homoseksuelen vervolgd in naam van de islam. Anaal verkeer (meer algemeen, sodomie) blijft op veel plaatsen een serieuze misdaad, zowel tussen hetero- als homoseksuelen. Op homoseksualiteit staat (peildatum 2003) de doodstraf in de volgende op islamitische leest geschoeide landen: Iran, Jemen, Mauritanië, Nigeria (in het noorden), Saoedi-Arabië, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten.[5] Levenslange gevangenisstraffen kunnen worden gegeven in Pakistan, Bangladesh en de Maldiven.

Daarnaast zijn er ook ayat die lijken te wijzen op een tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. Deze passages hebben echter uitsluitend betrekking op het Paradijs, en worden voor de aardse situatie dan ook weinig aangehaald. In deze ayat wordt beschreven dat in het Paradijs jongens die mooier zijn dan de mooiste parels. In ogenschouw moet genomen worden dat aardse zonden in het Paradijs niet voorkomen, waardoor het mogelijk zou kunnen zijn dat homoseksualiteit in het Paradijs aanvaard wordt. Dit valt echter niet te controleren en mocht dit al zo zijn, dan is het geen vrijbrief om op aarde, waar zonden wel bestaan, te doen wat in het Paradijs toegestaan zou zijn.”

DE REALITEIT:
In Afghanistan, cruel wealthy men enjoy organising parties with ‘bachas’ – boys who dance in women’s clothes. After the party, the men choose their favourite underage boy for sex. They think of it as a cultural tradition.
(Vertaling: In Afghanistan genieten wrede rijke mannen van het organiseren van feesten met ‘ Bachas ‘-jongens die dansen in vrouwenkleding. Na het feest kiezen de mannen hun favoriete minderjarige jongen voor seks. Zij denken aan het als een culturele traditie.)

islam.tegenstrijdig

                                                      Verboden maar toch gepraktiseerd?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_en_homoseksualiteit

http://www.iedereenisanders.nl/148/info-tips/religie/islam/#.Wy4CWKczY2w

https://ejbron.wordpress.com/2014/04/12/waarom-de-gematigde-islam-een-tegenstrijdigheid-is/

M.a.w. DE ISLAM MEET DUS MET 2 MATEN!