Referendum in Hollandistan taboe!

REFERENDUM OVER ASIELZOEKERS IN NEDERLAND IS TABOE!

REFERENDUM.TABOE

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft Zeewolde in het voorjaar gevraagd een azc in te richten voor 900 mensen, met op termijn een uitloop naar 1500. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen in te stemmen met dat verzoek, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo gaan B&W uit van een maximum van 900 asielzoekers. Het debat van donderdagavond is bedoeld om een advies daarover te krijgen van de gemeenteraad. Volgende week valt het definitieve besluit.
Wilders verwees naar een lokale peiling waaruit bleek dat 60 procent van de Zeewoldenaren tegen de komst van een azc is. ,,Waarom houdt Zeewolde geen referendum, de meest pure vorm van democratie?”, vroeg Wilders zich af.

TIJD VOOR EEN MASSAAL PROTEST!

          Zoals altijd: een zeer gerelateerd kritisch en waarheidsgetrouw betoog van Wilders!

Advertenties