Elke asielzoeker kost ons gemiddeld 26.500 euro per jaar!

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek (zeg maar de integratiepolitiek), heeft gefaald, die de staatskassen miljarden heeft gekost en totaal niets heeft opgeleverd. Het gevoerde migratie- en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc.

Asielzoekers zitten zo ontzettend vaak een leven lang in de bijstand en betalen zo weinig belasting, die kosten over hun leven gemiddeld drie ton. Dus als je 100.000 asielzoekers binnenlaat, zoals onder Rutte is gebeurd, dan kom je voor de eerste twee generaties uit op zo’n 70 miljard euro aan kosten:dit omvat niet alleen uitkeringen WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.

Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse,”zei Jan van de Beek. Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…..

De politieke “elite” is werkelijk iedereen die zijn neus hier laat zien een permanente verblijfsvergunning aan het uitreiken, inclusief gratis uitkering, bijslagen, onderdak, voedsel, zorg, dagbesteding, sport programma, etc… .Als West-Europa verder gaat met zijn huidige open-deurbeleid, wordt de bevolking van ons continent gewoon vervangen….Maar, wat zijn de gevolgen van migratie?….

Een Nederlander met AOW krijgt bruto amper de helft. Dat is om je kapot te schamen! Europa importeert niet alleen de vluchtelingen en economische migranten, maar ook de culturen, ideologieën/jihadisme, antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkenden….

De stroom “vluchtelingen” naar West-Europa, zoals we die op dit moment kennen, bestaat voor 99 procent uit mensen die ‘geen echte vluchteling’ zijn….Patriottische partijen vrezen dat de toestroom van miljoenen asielzoekers, onder wie veel moslims, de culturele en maatschappelijke waarden van Europa in gevaar brengen. Rond 1970 waren er amper moslims in West-Europa. Nu, 2017 verblijven er ca. 30 miljoen moslims in West-Europa. Als de huidige “vluchtelingen”stroom doorzet, zullen er in 2050 75 miljoen moslims in Europa zijn – 14 procent van de totale Europese bevolking. Tussen 2010 en 2016 kwamen ongeveer 2,5 miljoen moslims naar Europa. En hoeveel terroristen, verkrachters, ISIS-sympathisanten en bijstandstrekkers zitten daartussen?..

Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen.

Door de aanzwellende demografische verandering, dreigt de Europese bevolking vervangen te worden….

De groei van de Islam in Europa gaat schrikbarend snel. Het is niet vijf voor twaalf, maar het is al over twaalven.Tussen 2004 en 2007 nam de moslim bevolking in G.B. toe met 6.7% per jaar en dat betekende dat in 2008, 4% van de Briste bevolking moslim was. Doorrekenend zou dat betekenen, dat in 2020: 8% van de Britten moslim is, 15% in 2030, 28% in 2040 en tenslotte in 2050 zou het aandeel moslims in G.B. de 50% overstijgen…Nu is het percentage moslims van de totale Europese bevolking ongeveer 5 procent. In 2050 kan dat aandeel meer dan verdubbelen en groeien naar 11,2 procent of meer, afhankelijk van de grootte van de migratiestromen. Het gaat dan om zo’n 58,8 miljoen mensen in totaal in Europa. In Nederland komt dat neer op een aantal van zo’n 2,2 miljoen moslimmigranten…

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit, gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel onverminderd door met het islamiseren van Europa.In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren.

De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende religie’ niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is …

De Europese leiders spelen met onze toekomst! Het multiculturalisme is volledig mislukt, maar desondanks worden de migratiestromen uit de moslimlanden en de gelukzoekers uit Afrika niet tegengehouden. Europa heeft een ramp over zich uitgesproken….

De Islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet Sharia te onderwerpen. Moslim leiders verklaren openlijk hun streven om de Islamitische wetgeving (Sharia) in Europa in te voeren zodra de moslim bevolking groot genoeg is…. Zolang ze een minderheid zijn, maken ze gebruik van onze rechten. Daarna veroveren ze ons door gebruik te maken van diezelfde rechten, en tot slot zullen ze ons bezetten….Momenteel heeft Denemarken het strengste immigratiebeleid in Europa.

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen. Europa is de laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels: doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Het is verschrikkelijk! Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt. Terreurorganisaties zoals Hamas, Al Qaida,Hezbollah, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische Islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam….

Volgens de Koran, moet heel de wereld onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam (’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door de Koran/Sharia, wordt gezien als een land van oorlog: Dar al-Harb. ….

https://www.stopdebankiers.com/de-feiten-over-de-islam-en-de-islamisering-van-europa/

Lees ook: https://www.stopdebankiers.com/de-twee-grote-problemen-in-europa-massa-immigratie-en-islam/

 

Advertenties