RECHTSZAAK ZORGVERZEKERING DEFINITIEF GEWONNEN!

16797025_1894688144101247_7125122616926098063_o

GOED NIEUWS! DE NATIONALE BOND TEGEN OVERHEIDSZAKEN HEEFT DE RECHTSZAAK ZORGVERZEKERING DEFINITIEF GEWONNEN!

HULP BIJ OPZEGGEN & AANMELDEN COLLECTIEVE AANKLACHT…

Voor de duidelijkheid; een burger = een zakelijk handelend persoon, met bevoegdheden en rechten, beschreven in het Burgerlijk Wetboek
Er zijn 3 opties waaronder u kunt vallen (zie onderstaande opties): 1. U heeft geen contract, 2. U heeft nog een contract of 3. U maakt meer ziektekosten dan premiekosten incl. eigen risico.
PS. Het verplicht verzekeren van een autoverzekering is totaal anders, u bent met een voertuig namelijk een risico op de openbare weg voor immateriële en materiële schade.

⦁ Heeft u geen contract of bent u door CAK (Voormalige ZorgInstituut Nederland) zonder toestemming verzekerd:
⦁ Weiger dan elke vordering (wanneer u betaalt, gaat u namelijk akkoord met een vordering)
⦁ Onze gewonnen gerechtelijke uitspraak stelt, dat zonder contractuele verbintenis met uw wilsverklaring (BW 3.33) er geen vordering mogelijk is en dat u als burger vrij bent om een dienstbaarheid=zorgverzekering te dulden of niet te dulden (BW 1.1).
⦁ Onverzekerde burgers worden door het CAK zonder toestemming=wilsverklaring (BW 3.33) verzekerd, ook dit is in het Burgerwetboek verboden en vernietigbaar BW 3.51.
⦁ Erg belangrijk om te weten: ga nooit zelf een gerechtelijke procedure starten, aangezien u een “verplichte” bestuursrechtelijke premie moet betalen, komt u als aanklager bij een bestuursrechter terecht die de rechtszaak altijd toetst op bestuursrecht. Deze zaak verlies u altijd!
De truc is om u als burger voor de rechter te laten dagen door de eisende partij. U bent namelijk een burger en dus komt u altijd voor een burgerrechter (Civiel) te staan, die alleen maar mag toetsen op het Burgerwetboek. Dan kunt u zich beroepen op BW 1.1 & BW. 3.33, daarnaast is dwang=verplichting van commercieel contract strafbaar Art. 285 Strafrecht en vernietigbaar BW 3.51.
⦁ CAK en incassobureau’s spelen voor eigen rechtertje en proberen met strafbare feiten: stalking, onrechtmatige verhandeling van persoonsgegevens, bedreiging, poging tot oplichting, geestelijke mishandeling en poging tot huisvredebreuk u te dwingen tot betaling zonder gerechtelijke uitspraak.
⦁ Stuur de gerechtelijke uitspraak samen met deze voorbeeldbrief naar uw uitkeringsinstantie, werkgever, bank, CAK en zorgverzekeraar die zonder contract meewerken aan een onrechtmatige vordering op uw inkomsten.
⦁ Besef wel dat u een lange adem moet hebben en negeer dreigbrieven van het CAK en incassobureau’s en eis schriftelijk direct een dagvaarding van het CAK en/of incassobureau als eisende partij, waarin u CAK en incassobureaus wijst op de strafbare feiten die zij plegen. (Zie voorbeeldbrief)
⦁ Wanneer u gedagvaard wordt voor de Rechtbank dan kunt u het voorbeeld van ons verweerschrift en gerechtelijke vonnis gebruiken (PS. Vul wel uw eigen gegevens in!)
⦁ Wanneer u gedaagd wordt voor een Rechter, vraag meteen aan de Rechter of hij de rechtszaak in Burgerrecht toetst. Wanneer de Rechter het wilt toetsen in het Bestuursrecht, dan dient u de rechter er op te attenderen dat u als gedaagde geen bestuursorgaan bent en onder het Burgerrecht valt en u kunt de rechter wraken, zodat u een andere eerlijke rechter krijgt.
Let op! Een advocaat zal een rechter nooit wraken bij partijdigheid, dat dient uzelf te doen.
Wanneer de Rechter het Burgerrecht erkent, vraag meteen of hij dus BW 1 Art. 1 en BW 3 Art 33 & 51 erkent, de Civiele Rechter dient deze namelijk te erkennen waarmee je de Rechtbank meteen schaakmat zet!
⦁ Heeft u persoonlijke juridische begeleiding nodig, dan kunt u lid worden van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.

⦁ Heeft u nog een lopend contract?
⦁ Zeg schriftelijk uw contract aan het einde van het jaar op en sluit geen nieuw contract af, zorg dat u daar bewijs van heb (aangetekend of per email)!
⦁ Commerciële Zorgverzekeraars die eisen dat u eerst moet overstappen naar een andere zorgverzekeraar en/of uw schuld moet afbetalen, hebben geen enkele bevoegdheid om u vast te houden aan een contract die jaarlijks opzegbaar is.
⦁ Voor vervolg zie bovenstaande optie 1

⦁ Verbruikt u meer ziektekosten dan uw huidige premiekosten incl. eigen risico?
⦁ Blijf dan voorlopig verzekerd – totdat de Nationale Bond tegen Overheidszaken eerst de aanklacht heeft gewonnen -, zodat u niet onnodig financieel in de problemen komt.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zal met onze gewonnen rechtszaak een collectieve aanklacht starten tegen alle verantwoordelijke partijen van deze illegale “verplichte” zorgverzekeringswet. Waarin burgers=mensen door de Nederlandse overheid worden verhandeld aan commerciële ondernemingen. Dit is een pure vorm van mensenhandel Art. 273f SR.
Burgers betalen al belastingen en het is volgens de Grondwet Art. 10 & 22 de taak van de Nederlandse overheid om de gezondheidszorg te bevorderen met eerbied van uw persoonlijke levenssfeer! (Waar betalen we anders belasting voor?)

Meld u ook aan voor de collectieve aanklacht! www.bondoverheidszaken.nl

Bron: http://bondoverheidszaken.nl/rechtszaak%20zorgverzekering%20definitief%20gewonnen!%20hulp%20bij%20opzeggen%20%26%20aanmelden%20aanklacht/index.html

 

Advertenties