NEDERLAND IN DE UITVERKOOP!

In o.a. de detailhandel is het al jarenlang een begrip, de uitverkoop. Een opschoning van je assortiment en verwijdering van je oude producten door middel van prijsdaling.
In Nederland is momenteel een grootscheepse uitverkoop aan de gang, de uitverkoop van de Nederlandse normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting, oftewel de “uitverkoop van het Nederlandse volk”.
Net als bij een detailhandel is er sprake van een opschoning van het assortiment, door het ongelimiteerd importeren van nieuwe ‘Nederlanders’ en is er tevens sprake van een verwijdering van je oude assortiment door het regeringsbeleid t.o.v. onze senioren en Nederlanders aan de onderkant van de maatschappij, die voor steeds minder geld langzaam aan uit de schappen van de BV Nederland verdwijnen.

Grootaandeelhouders Mark Rutte en Willem-Alexander van Oranje jullie zijn het Nederlandse volk de nek aan het omdraaien, en beleven hier ook nog een ongekend genoegen aan.
Ik begrijp dat Mark en Wim-Lex de situatie niet als zorgwekkend inschatten aangezien zij in de directe omgeving van hun paleis of het Catshuis geen geïmporteerde hoogopgeleide maar ongeleide projectielen als buren mogen begroeten, maar een groeiend aantal Nederlanders leeft dus wel dagelijks onder de ware terreur van deze nieuwe Nederlanders.
De incidenten met deze door links met de rode loper binnengehaalde nieuwe buren zijn niet meer te tellen, en de overlast die deze zich niet aanpassende mensen veroorzaken is van het kaliber tokkie in een allesovertreffende trap.
Deze “hoogopgeleide chirurgen, advocaten en ingenieurs” hebben allen een master’s degree in “geluidsoverlast, vervuiling en intimidatie” die ze ook dagelijks uitoefenen om hun skills up to date te houden.

Om hun dank naar het gastvrije Nederland in daden om te zetten kraken ze hier per vergissing huizen en kantoorpanden, houden ze hun conditie op peil door de gang naar de sociale dienst en eisen ze een machtspositie van hun geloofsovertuiging in ons christelijke land, een eis waar alles voor moet wijken en die een vrijbrief geeft om ieder gesproken woord van een autochtone Nederlander zo goed als strafbaar te krijgen onder de discriminatiekaart.

Een prachtig voorbeeld is recent weer gegeven in Rotterdam bij een voorgenomen BBQ van Pegida. Waar moslims in ons land het recht op demonstratie eisen en regelmatig claimen, daar wordt een stem tegen hun geloof tegemoet getreden met agressie, om uitdrukking te geven aan het feit dat de islam “vredelievend” is.
Nu heb ik helemaal niets met Pegida en hun werkwijze, maar hier in Nederland hebben ook zij, net als die honderden ‘soldaten’ die ter verdediging van hun moskee opgetrommeld waren, het recht om hun stem te laten horen.
Tijdens het interview met de voorman van Pegida, die na overleg met de politie toch besloot om van de BBQ af te zien, werd haarfijn duidelijk wat jij, Mark Rutte, hier binnen gehaald hebt en nog steeds haalt.
Een moskeebeschermer van een jaar of 18 vond het nodig om tijdens het interview zijn “intellectuele bijdrage” naar de voorman van Pegida te moeten leveren in de vorm van …….. “je kankermoeder, je kankermoeder, je hoer van een moeder, je kankermoeder” !!!!
Het is dat hij dit in volkomen verstaanbaar Nederlands onder woorden wist te brengen, want anders had ik toch echt gedacht dat dit een summa cum laude afgestuurdeerde hoogopgeleide student van the university of stupidity was.

Dit soort zwakzinnigen daar hebben wij, de gewone Nederlanders, dagelijks mee te maken Mark en het ergste van het hele feit is nog dat ons nationale IQ schrikbarend achteruitloopt omdat dit straks de meerderheid van ons land gaat vormen.
Het is dat je zoals gewoonlijk weer bezig was met dingen die niet ten gunste komen van de Nederlandse bevolking en de welhaast orgastische zelfpromotie van je persoontje, anders had je in de kamer ook getuige kunnen zijn van het verval van onze Nederlandse rechtsstaat en normen en waarden, in de vorm van het clowneske optreden van ‘volksvertegenwoordiger’ Öztürk.

Wij Nederlanders beginnen de gele sterren binnen onze samenleving te worden, en aangezien er al een slijterij is gesloten na de vondst van een handgranaat, verwacht ik binnen afzienbare tijd de eerste aankondigingsborden op winkels met de tekst: “Nederlanders niet welkom”.

De uitverkoop van ons volk begint in alle lagen door te dringen want op menig school is er nu al sprake van een verplicht bezoek aan een moskee, je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen, iets waar ze op een ander vlak in de islamitische wereld ook geen probleem mee hebben.
Maar waar is de wederkerigheid binnen deze verplichte bezoeken Mark? Er bestaat geen verplichting voor islamitische kinderen om een kerk of synagoge te bezoeken, want hier spugen ze letterlijk op. 
Weer wordt er dus, om de islamitische wereld tevreden te houden en vooral niet het gevreesde stempel ‘discriminatie’ opgelegd te krijgen, ‘fuck you‘ gezegd tegen de grondwettelijke rechten van de autochtone bevolking.
Waarom geef je niet gelijk de sleutel van het torentje af aan de eerste de beste immigrant Mark, want slechter zal die het niet kunnen doen en tenslotte ben je de rest van het land al aan het uitverkopen!

Advertenties