PARTICIPATIE IN PLAATS VAN INTEGRATIE!

Beleidsmakers moeten meer werk maken van “de nieuwe verscheidenheid” in Nederland en het ongemak dat daarmee vaak gepaard gaat, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Met andere woorden WIJ moeten ons aanpassen aan HUN culturen en religiën!

asociaal

Er komen de laatste decennia zoveel nieuwe bevolkingsgroepen bij dat autochtone Nederlanders, maar ook migranten die hier al jaren wonen zich steeds minder thuis en veilig voelen in hun buurt, schrijft de WRR in de analyse ‘De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’.

Het ongemak is volgens de raad niet alleen merkbaar in de achterstandswijken, maar ook in welvarender wijken en gemeenten. De WRR roept daarom beleidsmakers op de aandacht niet eenzijdig te richten op de integratie van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen, maar vooral ook oog te hebben voor de komst van nieuwe groepen. “Want hoe diverser een buurt wordt, hoe meer het samenleven onder druk komt te staan”, zegt de socioloog Godfried Engbersen, een van de schrijvers van het rapport.

Politieke correctheid dwingt ons hen op de eerste plaats als Nederlanders te zien, terwijl landen van herkomst als Turkije en Marokko er alles aan doen om hen niet te laten vergeten dat ze op de eerste plaats Turks of Marokkaans zijn en verplichtingen hebben aan hun land van herkomst. Het is een van de meest complexe en nauwelijks op te lossen hindernissen die integratie in de weg staan: het tribalisme dat de binding met het voormalige moederland vormt.

De tribale connectie bij de integratieproblematiek
Ook het moslim-zijn is een hindernis. Tariq Ramadan, een van de belangrijkste ideologen als het gaat om in West-Europa levende moslims, pleit voor (economische) participatie in plaats van integratie en voor het behoud van de eigen islamitische cultuur. Het feit dat in de meeste gezinnen Nederlands de secundaire taal is, is daar een gevolg van. (RP: Samenvattend: WIJ moeten ons conformeren aan HUN culturen en religiën!)

omgekeerd

De problemen met allochtonen waar we in Nederland en andere West-Europese landen naar kijken, hebben te maken met de komst van bevolkingsgroepen met een gesloten cultuur in samenlevingen met een open cultuur. Het is een onderwerp dat sociologen over het hoofd zien!

De Arabisch georiënteerde tribale cultuur kan volgens Salzman worden gekarakteriseerd als een specifieke vorm van sociale controle die alles en iedereen beïnvloedt. De regels zijn geordend binnen een structuur van ‘balanced opposition’ die gebaseerd is op proportionele afschrikking, dreiging en vergelding (deterrence). 

Tribale cultuur
Het opvoedingsgedrag van Marokkaanse ouders wordt bepaald door de tribale cultuur waarvan ze een onderdeel zijn en door de mate waarin sociale controle vat op ze heeft. Je zou die cultuur in grote lijnen kunnen beschrijven als de traditionele Marokkaanse islamitische cultuur die zich heeft verbijzonderd vanuit het streven om die cultuur te handhaven in een als concurrerend ervaren omgeving. Islamitische ouders krijgen vanuit hun sociale omgeving aangereikt dat de westerse cultuur verwerpelijk en vijandig is. Ze krijgen aangereikt dat Islam de oplossing is.

De woordvoerders uit de Marokkaanse gemeenschap die de problemen wijten aan de Nederlandse samenleving kiezen in feite voor bestendiging van de Marokkaanse cultuur. 

RP: Uit Alles blijkt, dat de hartelijk verwelkomde (islamitische) groepen zich absoluut niet willen aanpassen aan onze cultuur en samenleving! WIJ zijn  degenen die toestaan dat de halalslacht is gelegaliseerd, dat de Ramadan hier wordt gevierd, dat de luide gebedsoproepen van de groeiende moskeën te horen zijn, dat er steeds meer islamitische scholen komen, dat de burka zelfs op werkplekken gedragen mag worden,  dat kinderhuwelijken (oogluikend) worden toegestaan, etc. etc. dankzij het islamofiele beleid in ONS nieuwe land: Hollandistan!

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2234102-wrr-komst-nieuwe-groepen-zet-samenleven-onder-druk.html

http://verenoflood.nu/tribalisme-en-de-nieuwe-nederlanders/