A great presentation of the Disastrous Asylum flow to Europe

 presentatie

Click here!

The flow towards Europe!

Europe is experiencing the biggest refugee crisis since World War II. Based on data from the United Nations, we clarify the scale of the crisis.
Instructions

The map below shows the flow of asylum seekers to European countries over time.
Each moving point on the map represents 25 people. That corresponds to approximately one busload with every other seat taken.

Hover over countries to show details. Click on a country to lock the selection. The counts shown on hover represent the number of people who have left or arrived in a country since 2012.
The line chart displays the total rate of asylum seekers over time. Hover over the chart to move the map in time.
=========================
Translation/Vertaling:

EEN GEWELDIGE WEERGAVE VAN DE DESASTREUZE ASIELSTROOM NAAR EUROPA

Klik hier!  

De vloed gaat richting Europa!

Europa ervaart de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Op basis van gegevens van de Verenigde Naties verduidelijken we de omvang van de crisis.

De kaart hieronder toont de stroom van asielzoekers naar Europese landen in de tijd.
Elk bewegend punt op de kaart vertegenwoordigt 25 mensen. Dit is ongeveer één buslading met elke bezette zetel.

Beweeg  de muis over de landen om de details te tonen. Klik op een land om de selectie te vergrendelen. De tellingen geven het aantal mensen aan die een land hebben verlaten of zijn aangekomen in een land sinds 2012.

In het lijndiagram wordt het totale aantal asielzoekers getoond in de loop van de tijd. Beweeg de muisaanwijzer over de grafiek om de kaart in de tijd te verplaatsen.

https://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/