Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft Artikel 12 Procedure tegen Rutte3 gestart

Eindelijk! Artikel 12 Procedure tegen Rutte3 gestart wegens Cordon Sanitaire, na 1 jaar wachten op afwijzing OM.

WE ZIJN IN DE FASE DIE WIJ WILDEN, NU GAAT HET ECHT BEGINNEN…

Beste Medeburgers,

UPDATE: De aangifte namens 3.817 burgers is 9 april 2017 aangenomen door justitie, maar het OM heeft op 4 april 2018 de aangifte afgewezen, die Justitie eerder in de doofpot heeft proberen te stoppen. De reden van afwijzing is een ‘wassen neus’, eerlijk gezegd hadden we van het OM niets anders verwacht.

Volgens OM zijn “demissionaire” parlementariërs en ministers niet vervolgbaar voor Ambtsmisdrijven, vastgesteld in Artikel 119 van de Grondwet.

NU WORDT HET LEUK! Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft een Artikel 12 Procedure gestart (zie onderstaande brief), om de rechtbank alsnog te verzoeken tot vervolging!

Geachte Edelachtbare,

Hierbij verzoekt N.B.O. Nederland namens een steunverklaring van 3.817 Nederlandse kiesgerechtigden om een artikel 12 procedure aan te spannen op OM zaaknr: HO 15. GAN 22406 waarbij bijna 1,5 miljoen Nederlandse kiesgerechtigden met samenspanning (art. 80 SR) en discriminatie (art 137 SR.) buiten de Nederlandse democratische rechtstaat zijn geplaatst voor/tijdens & na de 2e Kamerverkiezingen in 2017.

 Art. 1 & 4 GW bepaalt namelijk een eerlijk Democratisch kiesrecht met een gelijkheidsbeginsel. Het Democratische kiesrecht om een Regering 1 x per 4 jaar te corrigeren van zijn beleidsbepaling is Grondwettelijk vastgelegd.

Door in samenspanning met verschillende politieke verenigingen discriminatie/uitsluiting te bewerkstelligen tegenover een doelgroep van bijna 1,5 miljoen kiesgerechtigden, wegens levensovertuiging/politieke voorkeur, is hiermee het gelijkheidsbeginsel van het Kiesrecht geschonden!

De toegang tot de Regering is exclusief gemaakt door het plegen van een Cordon Sanitair tegen 1.5 miljoen kiesgerechtigden door de huidige machthebbers, waardoor de grondwettige democratische regeringsvorm is vernietigd of op onwettige wijze is veranderd (Art. 94 SR), waarop een levenslange- of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste dertig jaren staat!

De bijna 1,5 miljoen kiesgerechtigden, waarvan hun stemrecht nietig is verklaard, met uitsluiting en discriminatie in samenspanning, kunnen ook niet verplicht worden aan het deelnemen van het regeerakkoord Rutte 3. Niet hun stem erkennen maar hen wel verplichten tot deelname aan de verenigingen Rutte3 en EU is gijzeling Art. 282 SR. en een misdaad tegen de menselijkheid UVRM Art. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 lid B. & 21

•Het OM wijst onrechtmatig de aangifte af op basis van “Onschendbaarheid van ambtsmisdrijven Art. 119 GW”

* Art. 80, 94, 137 & 282 SR zijn geen ambtsmisdrijf maar een algemeen misdrijf, zoals beschreven in het Wetboek van Strafrecht.

•De aangifte is ingediend tijdens een Demissionaire Kabinet dat volgens Art. 119 GW geen onschendbaarheid geniet van ambtsmisdrijven. Een Demissionair kabinet mag geen ambtsmisdrijven plegen tijdens de coalitie-onderhandelingen, aangezien dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

•Tijdens de aangifte waren de heren Pechtold, Buma, Spekman, Klaver, Willink en Roemer ook geen Minister of Parlementariër.

•Regeerakkoord Rutte 3 is tot stand gekomen door het plegen van de bovengenoemde strafbare feiten; wegens Art. 120 GW mag de Rechtbank dit niet op Verdragen en Wetten toetsen aan de Grondwet . Hierdoor komt ook de “Onschendbaarheid voor Ambtsmisdrijven” (Art 119 GW) te vervallen.

•Indien de Rechtbank wel toetst aan Artikel 119 GW, dan dient ook Artikel 94 GW (Internationaal Strafrecht UVRM) getoetst te worden, waarin Misdaden worden gepleegd tegen de Menselijkheid UVRM Art. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 lid B. & 21.

Het feit dat de afwijzing van de aangifte een jaar heeft geduurd, met de nodige procedurefouten van Politiebureau Scheveningen en een Officier van Justitie “die schijnbaar het Wetboek van Strafrecht niet kennen” geeft op zijn zachts uitgedrukt de incompetentie aan van de wetsdienaars in dienst van de Nederlandse Rechtstaat.

PS. Mocht de Nederlandse Rechtstaat de aanklacht afwijzen, niet zijn eigen wetboeken naleven en zijn democratie beschermen… Dan kan uiteindelijk de aanklacht ingediend worden bij het Internationaal Strafhof (ICC), waarvoor u met een ondersteuning zich kan aanmelden (KLIK HIER).

RP: Ter info: In de Binnenlandse politiek spreekt men van een “Cordon Sanitaire” als men een groep of een initiatief consequent negeert en weigert bij zaken te betrekken. Hoewel het hetzelfde beoogt, is dit het tegenovergestelde van repressieve  tolerantie. De bedoeling is die persoon of groep buitenspel te zetten!  Deze tactiek is dus NIET  Democratisch. Om diverse redenen wordt hiernaar teruggegrepen, bijvoorbeeld als:

  • Men met onderhandelingen geen akkoord heeft kunnen bereiken;

  • De meningen te ver uit elkaar liggen;

  • Toepassing van dezelfde methoden als de tegenpartij, om deze te laten aanvoelen, dat de houding of mening niet op prijs gesteld wordt.” 

Bovenstaande ‘Cordon Sanitaire is pure Dictatuur en ik sta dus volkomen achter bovengenoemde Artikel 12-procedure! U ook?