THE FUTURE OF THE WORLD!

THE FUTURE OF THE WORLD!
The whole world will be inhabited and overwhelmed by the Muslims! Even animals do not multiply that fast! (Islam law: Several wifes, no contraceptives, their faith command: multiply as much as possible, kill non-believers, etc.!) So non-Muslims: either convert, or RIP!

Video 2009: Islam will take over the World in 50 years (almost 40 years now): 

Back to the Stone Age!

STONEAGE2

WAKE UP WORLD BEFORE IT’S TOO LATE! The signs are visible everywhere!
https://understandingislam.today/is-islam-taking-over-the-world/

=======================================================
Translation/Vertaling:

DE TOEKOMST VAN DE WERELD!

De hele wereld zal worden bewoond en overspoeld door de moslims! Zelfs dieren vermenigvuldigen zich niet zo snel! (Islam wet gebiedt: meerdere vrouwen, geen anticonceptie, hun geloof gebiedt: zoveel mogelijk vermenigvuldigen, doodt de niet-gelovigen, enz.!)

Dus niet-moslims: Ga converteren, of RIP!

Video 2009: de Islam zal de wereld overnemen in 50 jaar (nu bijna 40 jaar).

https://understandingislam.today/is-islam-taking-over-the-world/

WORDT WAKKER WERELD VOOR HET TE LAAT IS! De tekenen zijn overal al zichtbaar!