Democratie is een sprookje!

democratie

Uitsluiten winnaar lokale verkiezingen: ‘Corruptie op het hoogste politieke niveau’

Het broeit in sommige gemeenten. De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart mogen er niet meedoen aan de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders. In de meeste plaatsen zijn de onderhandelingen om tot een coalitie te komen trouwens nog gaande: in pakweg tien gemeenten zijn akkoorden gesloten.

De overwegingen om winnaars te weren, zijn verschillend. Leefbaar Rotterdam, dat weliswaar zetels verloor maar wel de grootste bleef, was al vóór de verkiezingen door D66 als coalitiepartner uitgesloten. Reden was de alliantie van Leefbaar met Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Die laatste zei zondag overigens de alliantie te willen opzeggen als dat de blokkade tegen Leefbaar zou wegnemen.

Het lijkt inderdaad niet democratisch om na de verkiezingen de grootste partij uit te sluiten van het bestuur. De kiezer heeft gesproken en die wil die partij kennelijk laten besturen.

Democratie en sociale rechten worden vernietigd!

Deze leiders van de Europese financiële industrie, massamedia en grote nationale en internationale concerns streven naar het maximaliseren van hun macht en winsten. Daarvoor is het nodig de democratische samenleving en de sociale rechten van de burgers stap voor stap te vernietigen. Niet voor niets wordt niet één vertegenwoordiger van de Europese burgers bij deze Round Tables toegelaten.

Hoge vertegenwoordigers van de financiële industrie, de media, grote beursgenoteerde bedrijven en internationale adviesbureaus komen regelmatig met leden van de Europese sociaaldemocratische politieke dynastieën samen in zogenaamde ‘Ronde Tafel’ bijeenkomsten. Hun code: absolute zwijgzaamheid – reden waarom u er in de reguliere media nooit iets over zult lezen.

RP: Onbegrijpelijk! De miljoenen  kiezers worden gebruikt als de instrumenten van het handjevol dictatoriale machthebbers en ondanks hun “macht van  de meerderheid” laat dit volk zich massaal, zonder protest of tegenstand, als vee naar de slachtbank voeren!

Samenvatting van 2 artikelen:

https://www.elsevierweekblad.nl

https://jdreport.com/europa-maakt-een-einde-aan-de-democratie/