The destruction of the most beautiful planet in the universe!

                                De vernietiging van de mooiste planeet in het universum!

Ontbossingen, Dierenmoord, Luchtvervuiling (Chemtrails), Watervervuiling (o.a. plastic) en Volksuitroeiïng d.m.v. oorlogen (atoombommen), zullen deze planeet voorgoed vernietigen!

Realpredictor