Topofficials die zeggen dat criminaliteit vier keer zo hoog is, moeten vertrekken!

Top officials politie: Werkelijk aantal misdaden 4 x zo hoog  
Migranten gemiddeld 7,5 x vaker betrokken bij criminaliteit dan autochtonen – In 5 jaar tijd 9 x zoveel zedenmisdrijven door migranten.

In zowel Nederland als Duitsland berichtten de media de afgelopen week dat de criminaliteit gedaald is naar het niveau van de jaren ’80 (ons land) of begin jaren ’90 (Duitsland). Tussen neus en lippen door werd in het nieuws wel toegegeven dat het om geregistreerde criminaliteit gaat, en ‘niet alle’ misdaden worden aangegeven. Dat werd vervolgens gelijk gebagatelliseerd, maar aan de overkant van de grens konden sommige topofficials zoveel leugens en propaganda niet langer hebben, en deden er hun mond over open, zoals de voorzitter van de Duitse Bond van Rechercheurs. Nadat hij had gezegd dat het werkelijke aantal misdrijven vier keer hoger is dan de officiële cijfers, kon hij echter meteen vertrekken.

Schulz durfde erop te wijzen dat het werkelijke aantal misdrijven en misdaden tussen de 20 en 25 miljoen bedraagt, oftewel ongeveer vier keer zo hoog. Net als in landen zoals Nederland en Zweden wordt in Duitsland het leeuwendeel van de misdaad –zowel aangegeven als niet aangegeven- dus niet meer geregistreerd, omdat de politieleiding de taak heeft gekregen bepaalde politieke doelstellingen te vervullen. En die bestaan uit het in slaap sussen van de autochtone bevolking met dit soort valse cijfers, bedoeld om ieder mogelijk verzet tegen de massa immigratie en islamisering de kop in te drukken.

Natuurlijk geeft de Duitse regering niet toe dat Schulz om deze reden moet vertrekken, want dat zou alleen maar verdacht zijn. Dus wordt nu beweerd dat hij verdacht wordt van het plegen van fraude.
Officiële propaganda in flagrante tegenspraak met realiteit

Dezelfde officiële propaganda onderzoeken stellen dat de Nederlanders en Duitsers ook een ‘veiliger gevoel’ hebben gekregen, wat een bevestiging van de lagere cijfers zou zijn. Uit onafhankelijke onderzoeken en peilingen blijkt in ieder geval in Duitsland volstrekt het tegendeel. Er gaat geen dag voorbij of tal van Duitsers worden het slachtoffers van stelende, inbrekende, agressieve, intimiderende, geweld plegende, aanrandende en verkrachtende migranten, die ook volgens minister Seehofers eigen cijfers 7,5 keer zo vaak crimineel gedrag vertonen, en in de afgelopen 5 jaar maar liefst 9 x meer zedenmisdrijven pleegden!

Topofficials zoals Schulz en Wendt die weigeren mee te doen met het bedriegen van hun eigen volksgenoten en hier openlijk op wijzen, worden in een hoek gedreven en/of de laan uitgewerkt. Er is geen enkele reden aan te nemen dat in Nederland niet dezelfde intimidatie en chantage plaatsvindt.
Zo wordt u belazerd!

Voor de duidelijkheid: de nieuwsberichten in de media maken op de hun bekende misleidende wijze enkel onderscheid tussen geregistreerde en niet-geregistreerde (als zijnde niet aangegeven) criminaliteit. Ze ‘vergeten’ gemakshalve dat het leeuwendeel van de niet-geregistreerde criminaliteit door hogerhand bevolen genegeerde criminaliteit is, tenminste, voor zover de daders een migranten achtergrond hebben.
Dat houdt in dat een onbekend aantal misdrijven –en volgens Schulz dus zelfs de overgrote meerderheid- wèl bekend is bij de politie, maar op last van de betrokken ministeries niet in de statistieken worden opgenomen, en rechtstreeks in de prullenbak verdwijnen. Diverse lagere politiefunctionarissen en agenten in Duitsland hebben de afgelopen jaren bevestigd dat dit hen van hogerhand bevolen werd, en dat bij die bewust niet onderzochte misdaden ook zware delicten zoals verkrachtingen en zelfs (pogingen tot) moorden zitten.

Xander
http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/Topofficials-die-zeggen-dat-criminaliteit-vier-keer-zo-hoog-is-moeten-vertrekken