CENSORSHIP CANNOT STOP US FOR TELLING THE TRUTH!

             Censuur kan ons niet stoppen om de waarheid te verkondigen!

Middelen van censuur

Uit Amnesty-rapporten blijkt dat overheden een scala van middelen van censuur gebruiken, zoals:

– Het schrappen in publicaties;
– Het verbieden van uitzendingen en publicaties;
– Het onmogelijk maken om informanten te spreken of documentatie in te zien;
– De toegang tot papierleveranties, radiostations, uitzendtijd en dergelijke onmogelijk maken;
– Intimidatie, arrestatie of moordaanslagen gericht op journalisten of hun informanten;
– Willekeurige en vage wetgeving waardoor een algemeen klimaat van angst en zelfcensuur ontstaat;
– Het aanklagen op (valse of ongegronde) beschuldiging van obsceniteit, blasfemie of openbaarmaking van staatsgeheimen.

Tegenwoordig is er ook steeds meer ongefundeerde internetcensuur (m.n. op Facebook). Amnesty voert actie voor Vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie op internet”. Amnesty stelt dat de vrijheid van meningsuiting en informatie alleen mag worden beperkt voor zover dat in VN-verdragen is vastgelegd. Amnesty keert zich tegen het om politieke redenen sluiten van kranten.

In Nederland wordt maar weinig melding gemaakt van gevallen van censuur. Meer daarover is te vinden bij de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Eerste pleidooi tegen censuur

Het eerste belangrijke pleidooi tegen censuur, onder de titel Areopagitica, werd in 1644 geschreven door de Engelse auteur John Milton (1608-74) wiens werk in zijn tijd nog hoger werd geacht dan dat van Shakespeare. Hij schreef: ‘Er bestaan vele versies van de waarheid, en de uitwisseling van ideeën is essentieel. De waarheid komt alleen tot stand door de communicatie tussen verstandige mensen

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/censuur

https://eunmask.wordpress.com/2018/02/20/eu-en-facebook-gaan-internet-actief-censureren-2/

Lees ook dit: https://www.geenstijl.nl/4093231/de_wereld_is_kut_leef_er_maar_mee/