DE MEEST OMSTREDEN STUDIE: Atheïsten zijn intelligenter dan gelovigen!

ILL_NL_31_001_1

DE MEEST OMSTREDEN STUDIE “De atheïst is intelligenter dan de gelovige”

Atheïsten zijn gemiddeld intelligenter dan hun gelovige medemens, stellen onderzoekers in een nieuwe studie. Er is echter wel een belangrijke kanttekening.

Het is niet de eerste keer dat wetenschappers proberen aan te tonen dat er een verband is tussen IQ en religie. Maar onderzoekers Richard Daws en Adam Hampshire van het Imperial College London weten nu ook een verklaring te geven voor het verband. Ze bestudeerden meer dan 63.000 online deelnemers, die moesten aangeven of ze atheïst, agnost of religieus zijn. Daarna moesten ze een cognitieve test maken van dertig minuten waarin logisch redeneren, geheugen, concentratie en planning werden getest.

Zelfs als leeftijd en opleidingsniveau in beschouwing werden genomen, presteerden de atheïsten beter dan de religieuze respondenten. De agnosten zaten er tussenin. “Weer is aangetoond dat religie negatief correleert met intelligentie,” aldus Daws en Hampshire. Maar wat opvalt: bij vragen die het geheugen testten was het verschil minimaal. Vooral bij vraagstukken waarbij het vermogen om logisch te redeneren op de proef werd gesteld, bleek het verschil tussen gelovigen en atheïsten groot.

De atheïst is intelligenter dan de gelovige
Al ruim tachtig jaar wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen intelligentie en religieus geloof. Wetenschappers aan de Universiteit van Rochester en de Northeastern University in het Amerikaanse Boston maakten een meta-analyse van deze studies om het verband beter in kaart te brengen. Daarnaast werd onderzocht in welke leeftijdsfase de verschillen het grootst zijn en wat de mogelijke verklaringen voor de link tussen intelligentie en religiositeit zijn.

Religieuzen zijn gemiddeld een stuk minder intelligent dan hun niet-gelovige medemensen. Dit is de conclusie van wetenschappers die 63 onderzoeken naar intelligentie en religie aan een meta-analyse onderwierpen. Met name tijdens de studietijd zouden gelovige studenten in mindere mate intelligent zijn dan hun niet-gelovige studiegenoten.

In het onderzoek wordt intelligentie gedefinieerd als ‘het vermogen om te redeneren, abstract te denken, complexe ideeën te begrijpen, van ervaring te leren’, wat ook wel analytische intelligentie wordt genoemd. Sociale en creatieve intelligentie zijn buiten beschouwing gelaten. Religiositeit wordt gedefinieerd als ‘de mate van betrokkenheid in sommige of alle aspecten van een religie’.

ALLES wat wij al jaren schrijven, is wetenschappelijk onderbouwd. Hoe dommer het volk, hoe religieuzer het is. Of eigenlijk andersom. In groepen met een gemiddeld hoger IQ is het percentage atheïsten groter. Sowieso blijkt er uit de meeste studies een zeer sterke negatieve correlatie te bestaan tussen religieuze overtuiging en intelligentie. Geobsedeerd leefregels aanhangen van een fantasiefiguur bewijst gebrek aan kritisch denkvermogen.

RP: Voor mij is een conclusie pas realistisch, als de bewijzen hiervan niet alleen wetenschappelijk zijn onderbouwd, maar ook dagelijks zichtbaar zijn! Bijvoorbeeld: Grote groepen extreme moslims die wereldwijde aanslagen plegen op niet-moslims (in hun perceptie: “niet-gelovigen”) zijn nog steeds de barbaren die in het stenen tijdperk leven! C’est ca!

http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/769691/onderzoek-wijst-uit-atheisten-zijn-intelligenter-dan-gelovigen.html

http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/sociologische_krachten_religie_intelligentie_bronnen.htm

http://wibnet.nl/cultuur/religie/daarom-zijn-atheisten-slimmer-dan-gelovigen

Hier een ‘Non-religieus’ onderzoek met hetzelfde resultaat:
WORLD RANKING OF COUNTRIES BY THEIR A VERAGE IQ
https://iq-research.info/en/average-iq-by-country

Dit is het keiharde bewijs!

Advertenties