CENSUUR IN DE EU-DICTATUUR!

De Europese Unie intensiveert haar inspanningen om meningen die het niet eens zijn, met haar beleid te censureren en te marginaliseren, onder het handige eufemisme van de strijd tegen “nepnieuws”.
De Europese Commissie heeft daartoe onlangs de publicatie gefinancierd van een handboek met richtlijnen voor journalisten t.a.v. het schrijven over migranten en migratie. Het handboek werd op 12 oktober door het Internationale Pers Instituut (IPI) uitgebracht – een vereniging van mediaspecialisten die de toonaangevende digitale, gedrukte en uitgezonden media in meer dan 120 landen vertegenwoordigen. In het bijzonder met betrekking tot moslims wordt in de richtlijnen aanbevolen:

“….Zorg ervoor dat termen als ‘moslim’ of ‘islam’ niet nog meer worden gestigmatiseerd door ze te associëren met bepaalde daden… Laat extremisten hun beweringen over het handelen ‘in naam van de islam’ niet onomstreden overeind staan. Belicht… de diversiteit van moslimgemeenschappen…”

Artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, getekend door Frankrijk, en met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Artikel 10 bepaalt dat iedereen, niet alleen het recht heeft op vrijheid van meningsuiting, maar ook “informatie en ideeën te ontvangen en door te geven zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen…” Regeringen worden niet geacht zich in dat recht te mengen – met enkele specifieke uitzonderingen zoals beschreven in artikel 10 – omdat dergelijke inmenging een overheidscensuur vormt. 

https://nl.gatestoneinstitute.org/12152/europa-totalitarisme

waarheid.weg

Advertenties