EU border boss: Smuggling of people into Europe from Africa is increasing, jihad terror threat high

EU border boss: Smuggling of people into Europe from Africa is increasing, jihad terror threat high

The European Union’s (EU) attempt at tackling people smuggling is failing and the terror threat remains high, the executive director of the bloc’s border agency has warned.

The hijrah continues, with open borders into Europe and Brussels screaming for more migrants, more open borders, and minimizing the damage done as a result of its reckless immigration policies. The EU border agency boss, Fabrice Leggeri, has now warned the European Parliament that the increase in people smuggling from Africa makes for a high threat of jihad terror in Europe. The smuggling is being driven by “more flexible organised and migrant crime groups.”

Europol’s Serious and Organised Crime Threat Assessment warns the migrant smuggling business has become a “large, profitable and sophisticated criminal market, comparable to the European drug markets.“

A “sharp rise in arrivals” is also now being seen from Tunisia, Morocco and Algeria.

RP: It looks very much like the EU has Consciously increased crime in Europe!

 


Translation/Vertaling

EU Border Directeur: smokkel van mensen in Europa uit Afrika neemt toe, Jihad terreurdreiging hoog
De poging van de Europese Unie om mensensmokkel te bestrijden is mislukt en de terreurdreiging blijft hoog, de uitvoerend directeur van het grens Bureau van het Bloc heeft dit gewaarschuwd.
De Hijrah blijft, met open grenzen in Europa en Brussel schreeuwen om meer migranten, meer open grenzen, en het minimaliseren van de schade als gevolg van haar roekeloze immigratiebeleid. De baas van de EU-grens Bureau, Fabrice Leggeri, heeft het EuropeesParlement nu gewaarschuwd dat de toename van mensensmokkel uit Afrika een grote bedreiging vormt voor de Jihad-terreur in Europa. De smokkel wordt gedreven door “meer flexibele georganiseerde en migranten criminaliteit groepen.”
De ernstige en georganiseerde misdaad dreigings beoordeling van Europol waarschuwt de migrantensmokkel is uitgegroeid tot een “grote, winstgevende en verfijnde criminele markt, vergelijkbaar met de Europese drugsmarkten.”

Ook is er nu een “sterke stijging” te zien van de komst vanuit Tunesië, Marokko en Algerije.

RP: het lijkt er sterk op dat de EU BEWUST de criminaliteit in Europa heeft vergroot!

https://www.jihadwatch.org/2018/04/eu-border-boss-smuggling-of-people-into-europe-from-africa-is-increasing-jihad-terror-threat-high