Zijn de Europeanen zwakzinnig?

In het begin van de asieltsunami begin 2014 schreef ik dit artikel (in het Engels en vertaald in het Nederlands).

Are the Europeans Retarded?
If a complete stranger rings your doorbell and he proclaims he needs your help, then you can give him some money and/or food, even though he cannot confirm if this is the truth. This is Humanity! But inviting him and his whole family to live in your home forever, without any evidence, is a serious form of dementia!

Vertaling:

Zijn de Europeanen Zwakzinnig? 
Als een volkomen vreemdeling bij u aanbelt en hij zegt uw hulp nodig te hebben, dan geeft u hem geld en/of voedsel, zelfs al kan hij niet aantonen of dit waar is . Dit is humaan! Maar hem en zijn hele familie uitnodigen om bij u voor altijd in huis te wonen, zonder enig bewijs, is een ernstige vorm van zwakzinnigheid.

Een paar jaar later verscheen dit artikel (waarvan de video’s destijds vanwege de censuur-rage werden verwijderd):

EUROPEANS. YOU ARE RETARDED, YES RETARDED. YOU LEhttps://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2017/07/rusland-betaalt-niet-meer-mee-aan-raad-van-europa-519474/eT YOUR LAWGIVERS RULE YOU AS IF YOU ARE LIVING UNDER FEUDALISM. YOU ARE KILLING YOUR CHILDREN’S FUTURES. PRO-ISLAM, PRO-SHARIA TERRORISTS MURDERING EUROPEANS.

Islamism is radical, false theology. An illiterate from the Arabian desert, Mohammad made it up from non-biblical sources including long rejected phony gospels written about Jesus. Scholars have studied this and have known this since the 1800s.

Hier het hele artikel: http://truedollarjournal.blogspot.nl/2015/11/europeans-you-are-retarded-yes-retarded.html