HALAL IS EN BLIJFT ERNSTIGE DIERENMISHANDELING!

Onverdoofd ritueel slachten moet potverdorie verboden worden!

(Attentie: schokkende beelden!)

Wij pretenderen geciviliseerd te zijn, waarom staan we barbarisme nog steeds toe?

De Partij voor de Dieren heeft het initiatief genomen tot een wetsvoorstel om het onverdoofd slachten van dieren te verbieden. Volgens de algemeen geldende Nederlandse dierenwelzijnswetgeving, moeten alle dieren verdoofd worden voordat ze geslacht worden. Toch worden er in Nederland ieder jaar ruim twee miljoen dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van onaanvaardbaar lijden. Op de huidige wet die het onverdoofd slachten van dieren verbiedt, wordt een uitzondering gemaakt voor joodse en islamitische slachters. De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat er in afwijking van de algemeen geldende Nederlandse dierenwelzijnswetgeving uitzonderingen zijn voor slachtmethoden die bewezen extra dierenleed veroorzaken. De vrijheid van godsdienst kan worden beperkt wanneer daar een goede reden voor is, zowel op basis van de grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Wat ons betreft liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid daar waar dierenleed begint. Deze uitzondering past dan ook niet meer in de huidige tijd. Het zou voor een dier niet uit moeten maken welke religie zijn slachter aanhangt.

De Partij voor de Dieren wil daarom met de initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten de uitzonderingspositie opheffen. Het initiatief wetsvoorstel is juni 2011 met 116 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Helaas strandde het voorstel in de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren werkt aan een nieuw voorstel.

RP: We hebben hier altijd een grote mond als het gaat om mensenrechten, maar als deze wet wrede dierenmoord toelaat, dan zijn wij net zo hypocriet en barbaars als de veroorzakers hiervan!

Ik stel voor dat ELKE dierenliefhebber deze barbaarse gewoonte verbiedt en onze machthebbers dwingt om dit wetsvoorstel aan te nemen! 

BarbarismeRealpredictor