WWIII COMING SOON….

The Start of the Third World War happens:
-Not because of the occupation of a country
-Not because of the takeover by a dictator
-Not because of the danger of nuclear weapons
But by “The (Islamic) horse of  Troije”

Translation (Vertaling):

WAARSCHUWING! WWIII in aantocht!

De Start van de Derde wereldoorlog gebeurt:
– Niet vanwege de bezetting van een land
– Niet vanwege de overname door een dictator
– Niet vanwege het gevaar van nucleaire wapens
Maar door “Het (Islamitische) Paard van Troije”


Wij hebben onze eigen vijand uitgenodigd!

By: Realpredictor