DE 12 GEBODEN VAN ONZE GASTEN!


De nieuwe stenen tafelen

WAT DOE JIJ ALS:
Jouw huisbaas*) eist:

1.  dat jij zo veel mogelijk vreemden in jouw huis moet opnemen
2.  waarvoor jij alles moet betalen
3.  dat zij hun meerdere vrouwen en hun kinderen mogen binnenhalen
4.  dat jij jouw geloof niet meer mag belijden
5.  dat er aparte bidruimtes voor hen moeten komen
6.  dat er alleen voedsel wordt geserveerd dat halal is geslacht
7.  dat jouw vrouwelijke familieleden zich niet meer westers mogen kleden en gedragen
8.  dat jij moet toestaan dat jouw vrouw en dochters worden aangerand en verkracht
9.  dat zij eisen dat jij hun geloof moet accepteren
10. dat zij eisen dat jij geen huisdieren mag hebben die voor hen onrein zijn
11. dat jij moet luisteren naar de luide oproepen van een moskee
12. dat jij geen westerse programma’s mag bekijken of naar westerse muziek mag luisteren
enz, enz.

*) = Regering

NIET PROTESTEREN IS ACCEPTEREN!

============================================================

Translation: 

THE 12 COMMANDMENTS OF OUR GUESTS!

WHAT DO YOU DO IF:
Your landlord *) requires:

 1. that you have to let in as many strangers as possible in your house
 2. for which you have to pay everything
 3. allowing them to bring in, several of their women and their children
 4. that you no longer are allowed to practice your religion
 5. that there should be separate prayer rooms for them
 6. that only food must been served that is Halal slaughtered
 7. that your female family members are not allowed to dress and behave more Western
 8. that you have to allow your wife and daughters to be assaulted and raped
 9. that they require you to accept their religion
 10. that they require you should not have pets that are unclean for them
 11. that you should listen to the loud calls of a mosque
 12. that you are not allowed to watch Western programs or listen to Western music
  etc, etc.

*) = Government

NO PROTEST IS ACCEPTATION

Realpredictor