ONZE TOEKOMST ALS EUROPA WORDT GEÏSLAMISEERD!

*)Haram=Verboden

Dat Europa langzaam maar zeker wordt overspoeld door miljoenen islamieten, dankzij het beleid van onze machthebbers, is inmiddels wel duidelijk geworden!  Hieronder de desastreuze gevolgen hiervan:

De Toekomst van onze Vrouwen.

Onze vrouwen zijn de grootste slachtoffers!
Volgens de islamitische doctrine is de vrouw ondergeschikt aan de man (soera 2:228 ). Volgens de islamitische doctrine hebben vrouwen slechts de helft van de rechten van een man: dit betekent bij de rechtbank dat haar getuigenis slechts de helft waard is als die van de man (soera 2:282 ); bij een erfenis erft zij slechts de helft (soera 4:12). Ook onze dochters zullen de slachtoffers zijn, die worden als kleuter uitgehuwelijkt en als tiener verkracht (zie hier)!

In de islam wordt de vrouw als “bezit” beschouwd: de islam beveelt vrouwen om zich te versluieren als ze hun huis verlaten. Hij instrueert gelovige vrouwen de sluier te dragen en niet hun sieraden te tonen (soera 3:12). Mohammed onderwees ook dat vrouwen een gebrek hebben aan intelligentie en religie: “Ik heb nog nooit mensen gezien met zo´n gebrekkig geloof en intelligentie als vrouwen (Al Bukhary vol.2, 541). Mohammed onderwees eveneens dat vrouwen een slecht voorteken zijn: “De vrouwen, het huis en het paard zijn een slecht voorteken (Al Bukhary vol. 7,30 ). Volgens Mohammed bezorgen vrouwen de mannen pijn: “Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat schadelijker is voor mannen dan vrouwen ( Al Bukhary vol.7,33).

De man mag meerdere vrouwen hebben en de vrouw wordt door hen gezien als fokvee. De razendsnelle vermenigvuldiging van dit primitieve volk is dan ook het grootste gevaar voor de geciviliseerde wereld!

De Toekomst van Onze Kinderen.

Islam verbiedt:
– Verjaardag vieren
– Muziek maken en luisteren
– Dansen
– Alcohol

– Muziek maken en luisteren:
Muziek die slechts aanzet tot wereldse verlangen en de wellust van jongeren is haram.
“Beweren dat het beluisteren van muziek haram is, betekent dat Allah diegene zal straffen voor het beluisteren van muziek.

Als de lyriek van een lied slecht is, dus als zij in strijd is met de Islam en Islamitische ethiek, dan is het luisteren of zingen van dit lied met of zonder muziek haram.
Het probleem zit hem in het zich voortdurend schuldig maken aan de zonde van het beluisteren van muziek en muziekinstrumenten. In zo’n mate dat dit de persoon ervan kan weerhouden om zijn wereldse en godsdienstige plichten na te komen.
Muziek die slechts aanzet tot wereldse verlangen en de wellust van jongeren is dus haram.
Voor diegenen die het grootste deel van hun tijd hieraan besteden of er een gewoonte van hebben gemaakt, is het makroeh.

– Dansen
Bij het evenement ’Discussiëren kun je leren’ in debatcentrum De Balie waren kinderen van meerdere Amsterdamse basisscholen aanwezig. Voorafgaand aan het programma en tijdens een pauze werd er samen gedanst op muziek, maar leerlingen van As-Siddieq verlieten op die momenten de zaal, meldt Het Parool zaterdag. Een leerlinge van de school antwoordde op vragen daarover van de presentatrice dat ze van hun geloof niet naar dans mogen kijken en geen muziek mogen luisteren.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/125646/moslimkinderen-zaal-uit-vanwege-muziek

– Uitgaan is haram
Waarom? Omdat uitgaan op zaterdagen, een feest is van ongelovigen, de feestdag van de Christenen en Joden, en verboden is de ongelovigen te imiteren. Verboden is ook alcohol, drugs en allerlei harampraktijken zoals het dragen van ongepaste (te blote) kleding

De Toekomst van Onze dieren.

Halalslacht is de meest wrede dierenmishandeling. Hiervan zijn al vele voorbeelden (foto’s) getoond.
Honden . Volgens de islamitische sharia is het niet toegestaan om een hond te houden, behalve binnen bepaalde grenzen, als bewaker van het huis, zoals de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) verklaarde.
http://www.hardcoreusanews.com/2018/03/12/horror-islamists-slaughter-thousands-of-innocent-dogs-using-brutally-sick-weapon/

Bovenstaande illustreert duidelijk de  grote achterstand in de evolutie (zeg maar gerust ‘achterlijkheid’) van deze barbaarse volkeren. Deze met miljoenen in de geciviliseerde wereld toelaten, is vragen om vernietiging van het eigen volk!

DIT WORDT DUS DE TOEKOMST VAN HET VOLK VAN EUROPA, DANKZIJ HET BELEID VAN ONZE MACHTHEBBERS (DE EU EN ONZE REGERINGEN)!

Als dit de toekomst wordt van onze kinderen, dan zullen zij ons nooit kunnen vergeven dat wij dit zonder enig protest hebben toegelaten!

EPILOOG

Dit artikel, samengevat uit diverse (ook islamitische) bronnen, suggereert weliswaar dat de westerse bevolking wél geëvolueerd is! Maar gezien de ontwikkelingen van deze eeuw (w.o. de wereldoorlogen, massa-immigratie, etc.) blijkt, dat ook het Westen niets heeft geleerd van het verleden!

Realpredictor