Sprookjes!

In ons land is een strijd gaande tussen de heersende elite en de gewone burger. Uitgangspunt van deze strijd is dat de bevolking het niet meer pikt dat zij voorgelogen wordt door immorele politici ten faveure van de multinationals en aloude adel.

Deze strijd mag op het scherpst van de snede gestreden worden, onder de vlag van vrijheid van meningsuiting.

Waar wij als volk echter wel voor moeten waken, is dat wij niet dezelfde methoden moeten gaan hanteren, als waar wij tegen ageren.

De heersende elite wordt beschuldigd van het censureren van het nieuws, en het creëren van nep nieuws ter voering van hun strijd, terwijl de berichtgeving vanuit bevolkingszijde ook steeds moeilijker als waarheid aangenomen kan worden, behalve voor mensen die over meerdere hersencellen beschikken.

https://www.nieuwsfrequent.nl/2018/03/07/sprookjes/