Razendsnelle islamisering verandert ook Nederland!

In het begin van de komst van de eerste groepen moslim-immigranten in Europa, werden vele voorspellingen geschreven, gebaseerd op eerdere invasies van moslims in Europese landen. Deze voorspellingen blijken nu niet alleen uit te komen, maar zijn zowel wat betreft de genoemde tijdsbestekken, de aanmoedigingen, als de aantallen veel te optimistisch geweest! Lees hier de realiteit:

Europa straks oorlogszone door 200 miljoen vluchtelingen

Europa zal worden overlopen door 200 miljoen moslims waaronder duizenden jihadisten
‘Stroom vluchtelingen zal ons hele continent in een oorlogszone veranderen’
Ze zúllen komen, niet met tien-, maar met honderden miljoenen. Zoals het er nu voorstaat zullen onze leiders helemaal niets doen om deze met afstand grootste invasie uit de menselijke geschiedenis te stoppen.

Bij islamitische allochtonen is het geboortecijfer meer dan dubbel zo hoog, waardoor moslims “binnen 40 jaar in de meerderheid in Europa” zullen zijn.
“Nederland is nu al een gescheiden samenleving”
Zie de torenhoge minaretten van de Essalam moskee in Rotterdam, dat door The Economist een ‘Eurabische nachtmerrie’ wordt genoemd.

In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving, die de bakermat vormde van het huidige moderne tijdperk. In zijn nieuwe bestseller ‘Civilization’ schrijft de hoog in aanzien staande Harvard historicus Niall Ferguson: ‘Als de moslimbevolking in Groot Brittannië jaarlijks met 6,7% blijft doorgroeien (zoals tussen 2004 en 2008 het geval was), dan stijgt hun aandeel van krap 4% in 2008 naar 8% in 2020, 15% in 2030, 28% in 2040 en voorbij de 50% in 2050.’ (RP: ook dit tijdsbestek is een optimistische schatting, gezien de recente Afrikaanse mosliminvasie!)

Volgens de Italiaanse journalist Guilio Meotti blijkt uit diverse internationale onderzoeken dat Nederland één van landen in Europa is waar de islamisering van de maatschappij het snelste en eenvoudigste verloopt, zo zeer zelfs dat het internationale vermaarde magazine The Economist Rotterdam als ‘een Eurabische nachtmerrie’ heeft betiteld. Amsterdam behoort samen met Brussel en Marseille tot de steden waar moslims nu al 20% tot 25% van de bevolking uitmaken. Als deze trend zich ongewijzigd doorzet is er halverwege deze eeuw vrijwel niets meer over van onze vrije hoog ontwikkelde Westerse democratie.

Miljoenen, schreven we? De Italiaanse media beginnen door te krijgen dat dit nog maar het begin zal zijn, en verwachten dat Europa overlopen zal worden door maar liefst 200 miljoen moslims. En velen van u vonden de term ‘invasie’ overdreven?

RP: Het zonder enig protest aanvaarden van de miljoenen door de EU binnengehaalde derde wereld bevolking, was destijds niet voorzien en dit betekent dat de oorlogszone in  Europa nu al gevormd wordt!

https://jdreport.com/europa-zal-worden-overlopen-door-200-miljoen-moslims-waaronder-duizenden-jihadisten/

http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuws/razendsnelle-islamisering-verandert-nederland.html