NO FUTURE!

THERE IS

Over and over again!

DE VERLOREN GENERATIE! De twintigers en dertigers worden de nieuwe, verloren generatie. Daarvoor waarschuwt hoogleraar Ton Wilthagen. 

Nederland kent onvoldoende systematische werkzekerheidsarrangementen, terwijl deze in letterlijke zin de zekerheid van de toekomst vormen. Een te grote groep mensen slaagt er ook op de huidige gespannen arbeidsmarkt niet in om op eigen kracht aan het werk te komen: minderheden, laaggeschoolden, gedeeltelijk gehandicapten en ouderen blijven vaak aan de kant staan. Dat is verspilling van talent en uitermate slecht voor de sociale cohesie binnen de maatschappij. Arbeidsparticipatie is de koninklijke weg naar maatschappelijke integratie, een beter middel is er niet.

De inclusieve arbeidsmarkt omvat ook senioren.

“Werken is voor veel mensen een marathon, waarbij de finish telkens wordt verplaatst.” De pensioenleeftijd is al verhoogd; niet ondenkbaar is dat hij naar 70 gaat. De noodzaak om langer door te werken is enorm groot. “Want wat is anders het traject? De WW gaat naar twee jaar. Het derde jaar zouden de sociale partners organiseren, maar dat lijkt niet goed van de grond te komen. Dus na twee jaar wacht de bijstand. Stel je bent 52 jaar. Dan moet je nog 15 jaar in de bijstand. Dat heeft een enorme impact op je inkomenspositie, op gezinnen.” Onacceptabel, volgens de hoogleraar. Uitzendbureaus die werk maken van ouderen, scoren bij hem een punt.