Forum voor Den Haag

Bekijk ons unieke Partijprogramma

1.  Het bestrijden van het Partijkartel & de schending van uw Burgerrechten.
2.  Parkeerbeleid terugdraaien & versoepelen voor Haagse bewoners.
3.  Verbod discriminatie op o.a. woonvoorrang & gratis (tand)zorg.
4.  Gemeentelijke belastingen verlagen ter compensatie van de BTW verhoging van 6% naar 9% door kabinet Rutte 3.
5.  Onrechtmatige beslagleggingen door o.a. Deurwaarders & Zorgverzekering strafrechtelijk vervolgen en handhaving naleven.
6.  Participatiewet; contractverplichting van vrijwilligerswerk afschaffen, vervangen voor nieuw speciaal werk- & leertraject met minimumloon.
7.  MKB bevorderen door de regelwetgevingen te versoepelen.
8.  Mantel- & Ouderenzorg verbeteren d.m.v. bezuiniging op ambtenarij & overbodige subsidies.
9.  Uitbreiding bouw sociale huurwoningen & betaalbare studentenwoningen.
10. Invoering directe democratie, gekozen Burgemeester & einde Banencarrousel.
11. Afschaffing Erfpacht.
12. Forum voor Den Haag verwacht dat ons partijprogramma een domino-effect zal veroorzaken in behoorlijk bestuur, zowel lokaal als landelijk.
13. Wij willen onze Westerse culturele normen & waarden centraal stellen bij alles dat wij doen, om onze vrijheid te garanderen!
14. Forum voor Den Haag staat voor eerlijkheid, rechtvaardigheid, openheid, veiligheid, betere zorg, soevereiniteit, burger- & ouderenbelangen.

* Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.

Official Partners:
www.forumvoordenhaag.nl & www.bondoverheidszaken.nl