WIE IS HET HIERMEE EENS?

Er zijn ten tijde van de massa-immigratie inmiddels enorme boekwerken hierover gepubliceerd en de definitie van discriminatie is dusdanig uitgebreid dat het niet eens meer gaat om de acties, maar om het verwoorden c.q. concluderen van situaties waarbij autochtonen betrokken zijn! We hebben in de hele geschiedenis van Europa gezien dat islam en moslims als een probleem zijn gekenmerkt en als dreiging worden beschouwd. Maar hierover praten of schrijven wordt als islamofobie of racisme opgevat en dusdanig als strafbaar beschouwd (zoals o.a. hier). 

In de afgelopen decennia werd vaak gepoogd om een tegenstander in een debat de mond te snoeren door hem ‘fascisme’ toe te dichten. Tegenwoordig wordt de term ‘racisme’ op dezelfde wijze misbruikt. Ook de term ‘islamofobie‘ is met ditzelfde oogmerk bedacht. Mensen die hetzelfde over het christendom bekritiseerden, worden toch ook niet beschuldigd van ‘christofobie’! Termen als ‘racisme en islamofobie’ dienen nu om het debat over islam monddood te maken!

Men kan honderd nieuwe termen bedenken en deze nóg zwaarder bestraffen, maar het zal niet helpen om de lading te dekken, want de aard van het beestje zal altijd blijven bestaan en het negeren en goedpraten maakt het alleen nóg erger, omdat de bezetters het zien als een goedkeuring en als een overwinning!

Ik zal in elk geval niet stoppen met het onthullen van de werkelijkheid, ondanks alle dreigementen, blokkeringen en ‘bans’ !

 Realpredictor.