HET GEVAAR VAN DE ISLAM!

Europa 2025

Met de volledige medewerking van “onze” islam promotende politici in Den Haag, en aangestuurd vanuit Brussel, wordt het plan van de islam, dat niet veranderd is in 1400 jaar, en dat bestaat uit 4 fasen uitgevoerd zodat ook Nederland straks een islam provincie van de islamitische EU wordt: 

Fase 1 is de infiltratie van het gastland, massa-immigratie naar niet-moslimlanden, waarbij culturele conflicten zichtbaar worden. 
Fase 2 is consolidatie van macht door middel van (moslim)infiltratie in de politiek, justitie, onderwijs, media en instituten op alle niveaus. 
Fase 3 is het open oorlog voeren, structureel geweld gebruiken om de sharia te vestigen en het gastland hieraan te onderwerpen. 
Fase 4 is de totalitaire theocratie van de islam, volledige overname en islamisering van het oorspronkelijke gastland met sharia als enige wet- en leefsysteem. 

Dat is wat er aan de hand is, moskeeën en islamitische scholen ploppen als paddenstoelen uit de grond, er worden immers bij deze mensen -veel- meer kinderen geproduceerd dan bij de nationale bevolking en enclaves worden gecreëerd. 

Verder wordt er zoals we dagelijks kunnen zien, grote weerstand geboden aan de autoriteiten, die op hun beurt weer teruggefloten worden door de weggeefpolitici in Den Haag als ze toch de broodnodige actie willen ondernemen tegen islamitisch tuig dat zich misdraagt. En mocht er een rechter aan te pas komen dan wordt de wet tegenwoordig aangepast voor de allochtone bevolking en is de straf vaak minder zwaar dan bij iemand van de autochtone bevolking. Raar maar wel waar. De sharia floreert (nog) ondergronds en het plan is dus volledige overname, zoals de volgers van Allah en Mohammed al doen sinds de 7e eeuw, ongeacht waar zij ter wereld neerstrijken. 

En dat betekent voor de Nederlandse bevolking dat we dan geen vrijheid meer hebben. Dat vrouwen op den duur weer minderwaardig zijn aan de man. Dat de LHBT-gemeenschap weer ondergronds moet en pedofilie wordt dan, want dat is het bij de islam, als normaal beschouwd. 
En dat hebben we dan te danken aan de zogenaamde “volksvertegenwoordigers” in Den Haag die nu schijnbaar niet langer ons, de Nederlandse bevolking, vertegenwoordigen maar de islamitische bevolking. Het is mijns inziens, diep triest en een schande voor ons land dat zulke politici aan het roer staan. 

Mocht u andere toekomstplannen hebben voor ons land en onze kinderen, zoek dan contact met andere vaderlandslievende mensen, maak de patriot in u wakker en vecht mee (hoe bescheiden ook) voor het behoud van ons land, onze Nederlandse identiteit, cultuur en tradities!

forward by M. Duffels

RP: Dit is geen voorspelling maar al een Feit!