Verkiezingen zijn een wassen neus!

Ons politiek bestel is een van de laatste uitwassen van de verzuilde samenleving. Door het onvoldoende democratische draagvlak is het inadequaat om de problemen van de nieuwe tijd aan te pakken.

De politieke partijen zijn echter nog steeds de resultante van deze verzuiling en bieden een ideologisch c.q. levensbeschouwelijk partijprogramma aan om op te stemmen. Eenmaal op een partij gestemd, heeft de kiezer voor lange tijd niets meer te zeggen en kunnen de gekozen politieke afgevaardigden volstrekt, volgens eigen verantwoordelijkheid, hun eigen gang gaan.

Bijna alle politici beweren dat “binnenkort, of in ieder geval binnen niet al te lange tijd, het “hier” economisch “weer beter zal gaan.” Tja… Is het dan niet zo dat een groot deel van onze productie, om  kostentechnische redenen, tegenwoordig buiten Nederland (/West-Europa) plaats vindt?

Is het niet zo dat de totale kosten van een Nederlandse (/West-Europese) werknemer minimaal 6 tot 7 keer hoger ligt dan dat van een niet Nederlandse (/westerse) werknemer?

Schertsvertoning

En Nederland als “kenniseconomie”? Niets is sneller weg dan kennis (door overname). Daarnaast rijst de vraag: hoeveel procent van de Nederlandse beroepsbevolking kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren?

Concluderend zou men kunnen stellen dat elke stem op welke partij dan ook verwordt tot een schertsvertoning. Geen enkele partij c.q. politicus kan, in het huidig politieke systeem, het door hem of haar beloofde waar maken.

http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/279/Verkiezingen-zijn-een-wassen-neus

Realpredictor: Is het u niet opgevallen dat wij Niet in een democratie leven maar in een dictatuur?  Hebben wij ooit gekozen voor de EU, voor de open grenzen, voor de massa-immigratie, voor het verbieden van referenda, etc.?

Kijk nu maar hoe Europa er uitziet (lees o.a. dit artikel) en zegt u nog steeds dat de verkiezingen democratisch zijn? Heeft U voor deze zelfvernietiging gekozen? Zo ja, dan hebben mijn huisdieren meer verstand dan u!

Dan kan  ik maar 1 ding zeggen: Volk van Europa: R.I.P. !