In Duitsland doemt een immigratieramp op!

Dankzij Merkel

Milton Friedman zei ooit dat open grenzen en de verzorgingsstaat onverenigbaar zijn. Dit is gemakkelijk te bewijzen in Californië, waar volgens een recent artikel van Victor Davis Hanson de helft van alle allochtone huishoudens een uitkering heeft en de staat neemt een derde van de uitkeringsgerechtigden – die slechts 12% van de totale bevolking uitmaken – voor zijn rekening, zelfs terwijl 20% van de bevolking van Californië [al] onder de armoedegrens leeft. Recente cijfers, die gepubliceerd zijn in Europa’s economische grootmacht, Duitsland, geven aan dat na het rampzalige open-grenzen experiment van Angela Merkel van twee en een half jaar geleden, dat land goed op weg is om zich bij Californië aan te sluiten om de wijsheid van Friedman´s vermaning te bewijzen, tot groot nadeel van het Duitse volk.

Officiële cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek laten zien dat Duitsland vanaf 2015 1,4 miljoen asielaanvragen heeft geaccepteerd. Volgens gedetailleerde cijfers uit 2016 kreeg 71,4% asiel of een “subsidiair” beschermde status, terwijl 28,6% werd afgewezen. Afgewezen worden betekende echter helemaal niet dat men Duitsland moest verlaten of het gevaar liep om te worden uitgezet. De meesten van degenen die zijn afgewezen, zijn in hoger beroep gegaan (64.251 in 2016) en 31,7% van hen heeft een negatief besluit ontvangen. Zelfs toen verlieten weinigen van diegenen die waren afgewezen vrijwillig het land en nog minder werden uitgezet. Volgens de krant Die Welt, die cijfers van de overheid aanhaalt, blijven de meeste migranten in Duitsland, ongeacht de asielbeslissing.

Officiële cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek laten zien dat Duitsland vanaf 2015 1,4 miljoen asielaanvragen heeft geaccepteerd. Volgens gedetailleerde cijfers uit 2016 kreeg 71,4% asiel of een “subsidiair” beschermde status, terwijl 28,6% werd afgewezen. Afgewezen worden betekende echter helemaal niet dat men Duitsland moest verlaten of het gevaar liep om te worden uitgezet. De meesten van degenen die zijn afgewezen, zijn in hoger beroep gegaan (64.251 in 2016) en 31,7% van hen heeft een negatief besluit ontvangen. Zelfs toen verlieten weinigen van diegenen die waren afgewezen vrijwillig het land en nog minder werden uitgezet. Volgens de krant Die Welt, die cijfers van de overheid aanhaalt, blijven de meeste migranten in Duitsland, ongeacht de asielbeslissing.

De wet zegt dat een erkende vluchteling het recht heeft om zijn partner en kinderen binnen te halen, terwijl minderjarige migranten, die in 2016 36% van het totaal uitmaakten, ook hun ouders en hun broers en zussen kunnen meenemen. Sinds 2015 hebben 230.000 migranten hun aanvragen voor hereniging geaccepteerd gekregen, terwijl volgens het weekblad Focus Online van 29 augustus 2017 alleen al uit Syrië nog eens 390.000 vluchtelingen tegen het einde van 2018 in aanmerking komen. Op basis van deze cijfers alleen al zal hereniging in de komende jaren minstens 2,5 miljoen migranten opleveren.

Door: Alex Alexiev – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/03/04/in-duitsland-doemt-een-immigratieramp-op/