FAKE ASYLUM SEEKERS!

 

NEP ASIELZOEKERSWij zijn oorlogsslachtoffers en konden niets meenemen!

Did you know that 706,913 mostly Muslim invaders posing as ‘refugees’ applied for ‘asylum’ in Europe in 2017, bringing the total invasion to 3,348,336 just since 2015?

In January 2018, some 54,000 “applications for international protection” were lodged in the 28 European Union Member States, plus Norway and Switzerland, the EASO report continued. Despite issuing close to 60,000 decisions in the first instance, approximately 450,000 cases were still awaiting a decision.

Even worse, a majority of these mostly Muslim and male invaders pretending to be “asylum seekers” who applied for refugee status in Europe during 2017—were NOT coming from countries where they were “fleeing for their lives.”

The 2017 EASO report said that “monthly applications remained stable throughout the year,” with the average number of invaders ranging from 49,042 in December to 66,443 in March. At least 3.5 percent of all applications concerned claimed “unaccompanied minors” (UAM), the report said.

Only 98,000 of the 706,913 “applications for asylum” in 2017 were from those claiming to be “Syrians”—which means that only 13 percent were from people claiming to have fled an actual war zone.

In January 2018, some 54,000 “applications for international protection” were lodged in the 28 European Union Member States, plus Norway and Switzerland, the EASO report continued. Despite issuing close to 60,000 decisions in the first instance, approximately 450,000 cases were still awaiting a decision.  

Vertaling:

NEP-ASIELZOEKERS

  1. Wist u dat 706.913 (veelal moslim) indringers in 2017, zich voordeden als ‘ vluchtelingen ‘  voor asiel  in Europa,  waardoor de totale invasie naar 3.348.336 steeg sinds 2015?
  2. In januari 2018, werden 54.000 “aanvragen voor internationale bescherming” ingediend in de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland, meldde het EASO rapport. Ondanks de  bijna 60.000 beslissingen in eerste instantie, waren er ongeveer 450.000 gevallen nog steeds in afwachting. 
  3.  Erger nog, een meerderheid van deze meestal moslim en mannelijke indringers pretenderen  “asielzoekers”  te zijn met een aanvraag voor de vluchtelingenstatus in Europa in 2017,  waren niet afkomstig uit landen waaruit ze “moesten vluchten voor hun leven.”
  4.  Het EASO-rapport van  2017 meldde dat de “maandelijkse aanvragen stabiel bleven gedurende het hele jaar,” met het gemiddelde aantal binnenkomers, variërend van 49.042 in december tot 66.443 in maart. Ten minste 3,5 procent van alle betrokken aanvragers beweerde “niet-begeleide minderjarigen” te zijn volgens het (UAM), het rapport.
  5. Slechts 98.000 van de 706.913 “asiel-aanvragen” in 2017 waren van degenen die beweerden  “Syriërs” te zijn, hetgeen betekent dat slechts 13 procent  zijn gevlucht uit een werkelijke oorlog zone!
  6. In januari 2018, werden  54.000 “aanvragen voor internationale bescherming” ingediend in de 28 lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland, het verslag-EFE voortgezet. Ondanks de afgifte van bijna 60.000 beslissingen in eerste instantie, waren ongeveer 450.000 gevallen nog steeds in afwachting van een beslissing.