YAY AUSTRIA! See what happens when you get rid of the leftists in government!

Yay Oostenrijk! Zie wat er gebeurt als de linkse regering wordt verdwijderd!

Oostenrijk.actie

Er vindt een imminente islamisering plaats, niet alleen in Oostenrijk, maar in heel Europa. Er komt een verandering waardoor de inheemse etnische 
groepen van Europa zullen uitsterven in slechts een paar decennia.

YAY AUSTRIA! See what happens when you get rid of the leftists in government
The new right wing government in Austria has announced that it will deport at least 50,000 (mostly Muslim) asylum seekers by 2019, and will give 500 Euros to those who leave voluntarily as Vienna MPs last week also approved a bill toughening admission policies for Muslim migrants.

RT Vienna has added Morocco, Algeria, Tunisia, Georgia, Mongolia and Ghana to a list of countries described as ‘safe,’ enabling it to send asylum seekers back to those areas more quickly.
The federal government will offer as much as €500 (US$544) in “return assistance” to migrants who leave voluntarily within three months asylum applications were rejected, according to the APA. The country is also consider after their ing using its C-130 Hercules military transport aircraft for deportations, Interior Minister Johanna Mikl-Leitner said, according to Reuters.

Vienna is radically changing its policy towards migrants and refugees, and has already suspended the (free movement) Schengen agreement, while severely tightening border controls.
Because of all the professionally-produced fake documents Muslims bring with them, “it’s very difficult to distinguish between genuine refugees and those – a majority – who are jumping on the bandwagon and coming in to Europe for welfare benefits.

In the next four years, Austria plans to take in a number of refugees amounting to no more than 1.5 percent of its population.“Anything else would overwhelm our country. The United States takes on only 10,000 refugees. Slovenia only 1,000. We saw 90,000 applications last year. We cannot cope, for sure,” Kurz told the APA.

Vertaling:
Yay Oostenrijk! Zie wat er gebeurt als men zich ontdoet van de linksen in de regering.

De nieuwe rechtse regering in Oostenrijk heeft aangekondigd dat het ten minste 50.000 asielzoekers zal deporteren in 2019, en 500 euro als bonus zal geven aan asielzoekers waarvan de aanvraag via APA is geweigerd en Wenen binnen 3 maanden vrijwillig verlaten nu de Weense parlementsleden vorige week ook een verzwaarde wetsvoorstel hebben goedgekeurd m.b.t. het toelatingsbeleid voor Moslim migranten.

RT Wenen heeft Marokko, Algerije, Tunesië, Georgië, Mongolië en Ghana toegevoegd aan een lijst van landen die worden omschreven als ‘ veilig ‘, zodat asielzoekers sneller naar die gebieden kunnen worden teruggestuurd.

Wenen verandert radicaal haar beleid ten opzichte van migranten en vluchtelingen, en heeft het (vrij verkeer) Schengen-akkoord reeds opgeschort, terwijl de grenscontroles streng worden aangescherpt.
Wegens alle professioneel-geproduceerde valse documenten brengen moslims met hen, “het is zeer moeilijk om tussen echte vluchtelingen en die-een meerderheid te onderscheiden-die op de bandwagon springen en binnen aan Europa voor welzijns voordelen komen.

De federale overheid betaalt €500 (US $544) als terugkeer-premie aan migranten die binnen drie maanden vrijwillig vertrekken en waarvan de asielaanvragen zijn afgewezen, volgens de APA. Het land gaat ook overwegen na hun ING met behulp van haar C-130 Hercules militaire vervoer vliegtuigen voor deportaties, minister van binnenlandse zaken Johanna MIKL-LEITNER zei, volgens Reuters.

De regering is ook van plan om haar C-130 Hercules militaire vervoersvliegtuigen te gebruiken voor deportaties, zei de minister van Binnenlandse zaken Johanna MIKL-LEITNER, volgens Reuters

De Oostenrijkse kanselier Kurz zei eind vorige maand dat Oostenrijk (met een bevolking van minder dan 8.500.000 mensen) onlangs het tweede hoogste aantal vluchtelingen per inwoner in Europa heeft goedkeurd. “vorig jaar had Oostenrijk 90.000 asielaanvragen. Dit aantal is te hoog voor een klein land, en gemeten in termen van bevolking, het is dit de tweede hoogste in Europa na Zweden.

In de komende vier jaar is Oostenrijk van plan slechts een aantal vluchtelingen toe te laten van niet meer dan 1,5 procent van de bevolking. “Iets anders zou ons land overspoelen. De Verenigde Staten neemt slechts 10.000 vluchtelingen. Slovenië slechts 1.000. Wij kregen 90.000 aanvragen vorig jaar. We kunnen dit zeker niet aan” meldde, Kurz aan de APA.

http://barenakedislam.com/2018/03/01/yay-austria-see-what-happens-when-you-get-rid-of-the-leftists-in-government/

RP: Nu moeten de andere Europese landen nog dit goede voorbeeld volgen!