Wit is de ‘nieuwe minderheid’ in grote steden

VU

Autochtonen moeten eraan wennen: ze veranderen van de dominante meerderheid in een van de minderheden. In grote steden leeft ‘wit van Nederlandse komaf’ al als minderheid naast klassieke migrantengroepen als Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen en nieuwkomers uit westerse landen. Ook in middelgrote steden wordt dit de realiteit. Net als mensen met een migratieachtergrond moeten autochtonen hun plek vinden en integreren in de nieuwe, diverse stad.

Dat zegt Maurice Crul, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Crul doet al vijfentwintig jaar onderzoek naar migratie en integratie en start dit najaar een groot onderzoek, deze keer niet naar migrantengroepen, maar naar ‘witte autochtonen’.

“In Amsterdam is het al zover: daar is deze groep een minderheid. Nog maar één op de drie jongeren onder de vijftien is van Nederlandse afkomst”, zegt Crul. “Als je wilt weten hoe de integratie gaat, moet je ook naar die groep kijken. Wie past zich aan wie aan als er geen meerderheid meer is?”

Met een team van acht onderzoekers gaat Crul onderzoek doen in zes grote Europese steden: Rotterdam, Amsterdam, Frankfurt, Antwerpen, Malmö en Wenen. Voor het onderzoek, dat vijf jaar gaat duren, kreeg hij een bedrag van 2,5 miljoen euro van de European Research Council. Nooit eerder werd naar dit onderwerp onderzoek gedaan. (RP: daar hoef ik geen miljoenen voor te krijgen, dit heb ik al vanaf dag 1 van het ‘open grenzen’ beleid van de EU geschreven en het bewijs hiervan is dagelijks te zien!)

Lees hier verder: https://home/wit-is-de-nieuwe-minderheid-in-grote-steden~ae48e435/