DIERENMISHANDELING IN NEDERLAND!

Bijvoeren of omkomen van de honger en doodvriezen? Het wild in de Oostvaardersplassen lijdt.  Wij mensen kunnen de dieren redden of de natuur zijn beloop laten. 

Formeel zijn de grazers wilde dieren; er is geen sprake van een eigenaar. Vanuit humaan oogpunt worden dieren die naar verwachting de winter niet zullen overleven, afgeschoten door een team van boswachters. Deze winter zijn al 700 dieren afgeschoten, vorige winter waren het er 813.

Het is geen nieuw vraagstuk, maar weer helemaal actueel: moeten we wilde dieren in grote natuurgebieden bijvoeren tijdens deze winterse periode of werkt die menselijke inmenging juist averechts? Staatsbosbeheer staat in elk geval lijnrecht tegenover verschillende actiegroepen, die zich onder meer via Facebook groeperen om voedsel en strobalen te droppen in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen.

Staatsbosbeheer: ,,Het bijvoeren is geen oplossing voor het welzijn van de dieren. Het helpt ze niet. Voor dieren die in kuddes leven is het namelijk zo dat door het natuurlijke kuddegedrag de sterkere dieren het eten wegkapen en de zwakkere dieren (bijvoorbeeld oudere dieren of verzwakte dieren) niet aan bod komen.” 

Boswachters van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen zijn de afgelopen tijd meerdere malen bedreigd omdat zij de grote grazers niet bijvoeren. De dieren vermageren omdat zij onvoldoende voedsel vinden, zeker met de huidige vorstperiode. Daar maakt ijsvorming ook het vinden van drinkplaatsen moeilijker. De discussie rondom het bijvoeren is deze week weer hoog opgelaaid. Nieuw is hij zeker niet, weten ze bij Staatsbosbeheer. ,,Hoe strenger de winter, hoe groter de commotie.” Het is niet zo dat Staatsbosbeheer zelf bepaalt of ze de dieren wel of niet bijvoeren, en hoe ze de beslissing nemen om sterk vermagerde of zwakke dieren af te schieten. ,,De provincie Flevoland maakt het beleid. Wij voeren dat beleid uit. Op dit moment is er een speciale commissie, de commissie Geel, die zich buigt over het huidige beleid.” Het kan dus zo zijn dat het wel of niet bijvoeren in de Oostvaardersplassen volgend jaar anders geregeld wordt. 

Boeren stellen balen hooi beschikbaar om dieren in de Oostvaarders plassen bij te voeren in de koude wintermaanden. Maar Staatsbosbeheer is niet blij met deze acties. (Over dierenmishandeling gesproken!)

https://www.ad.nl/binnenland/bijvoeren-of-niet-discussie-over-wilde-dieren-in-de-vrieskou-laait-weer-op~a05928f9/

https://www.destentor.nl/lelystad/meer-grote-grazers-dood-in-oostvaardersplassen~ad9a4507/

RP: WAAROM KRIJG IK HET GEVOEL DAT DIT TE MAKEN HEEFT MET “FINANCIËLE BEZUINIGINGSMAATREGELEN”?  

Meer voer en meer boswachters kost namelijk veel geld en als ze zelfs hun eigen burgers (lees dit) met dit weer laten verrekken, zullen ze de dieren zeker niet sparen!