Afschaffing van het referendum bewijst dat de elite een staatsgreep jegens het volk pleegt

RP: Ik ben het niet altijd eens met alles wat deze columnist schrijft, maar het lijkt er op dat hij hierin wel eens gelijk kan hebben!

 

De elite – geholpen door minister Ollongren, D66 en de Raad van State – is bezig met een staatsgreep te plegen jegens het Nederlandse volk. “Een omgekeerde revolutie,” noemt Jan Roos het. Hij wijst op de afschaffing van het raadgevende referendum.

Zo’n 220 jaar geleden vond de bestorming van de Bastille plaats. Het Franse volk had genoeg van het absolutisme van de koning en de groeiende sociale tegenstellingen in het land. Het is het Europese voorbeeld van een opstand tegen de bestuurlijke en financiële elite.

In Nederland vindt in 2018 precies het omgekeerde plaats: een stille staatsgreep van die elite. Juist de bevolking wordt buitenspel gezet en de bestuurlijke machthebbers versterken hun positie. Onder het mom van ‘het raadgevende referendum bevalt (ons) niet’ werd gisteren de positie van de burger in onze democratie kleiner gemaakt. Dat is een terugval die alleen eerder te zien was in een dictatuur als de DDR.

De financiële elite – de multinationals, ook een tegenstander van het volk tijdens de Franse Revolutie – krijgt van dit kabinet een belastingvoordeel van 1,4 miljard euro dankzij het schrappen van de dividendbelasting. De Nederlandse bevolking zal dit gat moeten vullen. Een omgekeerde revolutie is dus gaande, en iedereen staat erbij en kijkt ernaar.

Ach jeetje, Jan is ook al begonnen met complottheorieën. De arme man is gek geworden! Nou, ja en nee. Ik geloof inderdaad dat er op het moment een complot gaande is om de Nederlandse bevolking verder te knechten. Ik denk alleen dat dit helemaal geen theorie meer is, maar in volle gang in de praktijk wordt gebracht.

Dat dit plaatsvindt met de inzet van een partij als D66 maakt het allemaal nog cynischer; ooit opgericht om de democratie te verbreden en de bestuurlijke elite een halt toe te roepen, maar nu de grootste sponsor van deze contrarevolutie. Het is zoals het er in Afrika zo vaak aan toegaat: de vrijheidsstrijder neemt het op tegen de dictator, maar als-ie eenmaal gewonnen heeft is die troon en macht wel heel erg aantrekkelijk en begint het verhaaltje van voren af aan.

Het referendum holt niet de democratie uit, zoals de vice-voorzitter Piet-Hein Donner van de Raad van State ooit over het referendum zei, maar hijzelf doet dat. Wie dat niet gelooft: in een hele diepe la in Brussel ligt een rapport dat het bestaan van de Raad van State een schandvlek voor onze democratie noemt.

Ondertussen wordt die democratie van ons steeds verder uitgehold door de zittende macht. De Bastille bestormt het volk.