POLITIEKE FORUM VOOR DEN HAAG

BELANGRIJK: Forum voor Den Haag is niet welkom bij Gemeente Den Haag en het Partijkartel, vanwege onze juridische kennis en rechtszaken. Gemeente Den Haag wenst het Forum voor Den Haag tijdens de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen op valse wijze buiten te sluiten.

• Vreemd genoeg mag Forum voor Maassluis wel, daarom heeft Forum voor Den Haag aangifte gedaan tegen gemeente Den Haag en zijn we genoodzaakt om via BLANCO LIJST 14 deel te nemen aan de verkiezingen.

• Onze doelstelling is om de politiek voorgoed te veranderen via het strafrecht, om het ondemocratische wanbeleid en de schending van uw burgerrechten eindelijk te stoppen met het volledig uitvoeren van onze ambtsplicht Art. 162 Strafvordering als echte volksvertegenwoordigers.

• Forum voor Den Haag heeft een officiële samenwerking met Nationale Bond tegenOverheidszaken zijn er al enkele collectieve gerechtelijke procedures gestart tegen o.a. Rutte 3 & illegale Zorgverzekering

• Forum voor Den Haag belooft het onbehoorlijk bestuur aan te pakken met forse maatregelen en zullen ons maximaal inzetten voor onze verkiezingsbeloften.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

DEN HAAG 21 MAART 2018!

https://www.facebook.com/FvDenHaag/