Europe the biggest Dictatorial Continent of this century

EUROPA HET GROOTSTE DICTATORIALE CONTINENT VAN DEZE EEUW

Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht doorgaans bij één persoon of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta, of familie, berust, (maar ook een ongekozen zgn. Unie!) 

Bekijk deze laatste berichten en oordeel of Europa een democratisch continent is:

CENSUUR

– EU en Facebook gaan internet actief censureren:

https://eunmask.wordpress.com/2018/02/20/eu-en-facebook-gaan-internet-actief-censureren-2

– Condells latest video censored by Youtube:

https://eunmask.wordpress.com/2018/02/21/pat-condells-latest-video-on-youtube-censorship-has-been-censored-by-youtube/

– Facebook zet aanval in op rechtse pagina’s:

https://eunmask.wordpress.com/2016/05/26/censuur-of-rechtmatig-facebook-zet-aanval-in-op-rechtse-paginas/

– Digitale censuur Facebook in Duitsland:

https://eunmask.wordpress.com/2015/10/19/digitale-censuur-facebook-in-duitsland-mogelijk-vervolgd-voor-haatzaaien/

– Wordt vrijheid van meningsuiting strafbaar?

https://eunmask.wordpress.com/2017/07/03/wordt-vrijheid-van-meningsuiting-strafbaar/

WETTEN WORDEN NIET GEHANDHAAFD OF WORDEN ONDEMOCRATISCH GEWIJZIGD!

– Wet Raadgevend Referendum:

https://eunmask.wordpress.com/2018/02/20/intrekkingswet-referendum-mag-in-huidige-vorm/

– Geheime wetten:

https://eunmask.wordpress.com/2017/01/26/hoe-geheime-wetten-de-eu-nog-minder-democratisch-maken/

– Aangepaste Nederlandse wetten:

https://eunmask.wordpress.com/2016/10/21/de-aangepaste-nederlandse-wetten/

– Duitsland en de EU hebben hun eigen wetten overtreden:

https://eunmask.wordpress.com/2016/01/06/duitsland-en-de-eu-hebben-hun-eigen-wetten-overtreden/

– Hoe onze wetten worden misbruikt:

https://eunmask.wordpress.com/2014/12/26/hoe-onze-wettenworden-misbruikt/

– Kabinet wil uitslag aftapwet negeren:

https://eunmask.wordpress.com/2018/01/29/kabinet-wil-uitslag-aftapwet-negeren/

DICTATUUR.

Een kenmerk dat in vrijwel alle definities terugkomt is het ondemocratische karakter van dictaturen. Gebruikelijk is dat de scheiding der machten, de scheiding van de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, niet of onvoldoende aanwezig is.

Regeringen in een Dictatuur regeren veelal zonder democratisch mandaat en vaak gaat hun regeringswijze ook in tegen de constitutie van het land. Hier een paar voorbeelden:

  1. https://ejbron.wordpress.com/2016/10/17/eu-dictatuur/

  2. https://eunmask.wordpress.com/2017/08/07/dit-is-het-resultaat-van-de-vernietigende-eu-dictatuur/

  3. https://eunmask.wordpress.com/2017/09/10/de-eu-dictatuur-is-hier-europees-hof-van-justitie-zegt-dat-brussel-lidstaten-mag-dwingen-nepasielzoekers-op-te-nemen/

  4. https://eunmask.wordpress.com/2017/12/15/dictatuur-rutte-wil-aanpak-discriminatie-sociale-media/

  5. https://eunmask.wordpress.com/2017/09/10/de-eu-dictatuur-is-hier-europees-hof-van-justitie-zegt-dat-brussel-lidstaten-mag-dwingen-nepasielzoekers-op-te-nemen/

  6. https://eunmask.wordpress.com/2015/12/17/eu-dictatuur-plant-interneringskampen-voor-andersdenkenden/

ENZ. ENZ.

Vraagt u zich nu maar af hoe het mogelijk is dat u dit zover heeft laten komen!

Wij zijn voor een Europa van samenwerkende staten maar wij zijn tegen één Europa onder een dictatuur van onbetrouwbare wolven, dus “Leve Europa & Weg met die EU”.
(http://nageltjes.be/wp/?p=29698)