Intrekkingswet referendum mag in huidige vorm!

SINDS WANNEER MOGEN WETTEN ZONDER MEER WORDEN VERANDERD? 

De Democratie wordt overboord gegooid en het Dictatorschap ingevoerd!


Referenda Verboden!

DEN HAAG – De regering mag de intrekking van het raadgevend referendum zo formuleren dat er over dat besluit geen referendum kan worden gehouden. Dat bevestigt de Raad van State in een toelichting waar de oppositie vorige week om had gevraagd.

Het kabinet wil van het raadgevend referendum af, tot groot ongenoegen van de oppositie. Het debat over de kwestie werd vorige week opgeschort, omdat de oppositie een nadere toelichting van de Raad van State wilde over het eerdere advies dat de Raad had uitgebracht. Is het juridisch houdbaar dat de regering wil voorkomen dat over de intrekkingswet een referendum wordt georganiseerd?, wil de oppositie weten.

In de toelichting benadrukt de Raad van State dat de manier waarop het kabinet de intrekking wil regelen juridisch in de haak is. Of het in politieke zin wenselijk is, laat de Raad in het midden. „Die vraag moet door de wetgever worden beantwoord.”

De hervatting van het debat staat gepland voor dinsdagavond.

Wet van 30 september 2014, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum):

LEES DIT: Wet Raadgevend Referendum: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036443/2017-04-01

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1697852/intrekkingswet-referendum-mag-in-huidige-vorm