Hoe multiculturalisme de Nederlandse samenleving bedreigt.

Een zeer interessant uitgebreid en verhelderend artikel!

Een multiculturele samenleving is de utopie van menig links-liberale Nederlander. De media, politici, de ambtelijke toplagen, allen staan maar wat graag vooraan om het multiculturalisme te promoten. Maar wellicht beseffen zij niet dat een multi-etnische samenleving een gevaar vormt voor de staat, omdat het in feite niks anders is dan een kweekvijver vol met potentiële rekruten voor een proxy-force, ingezet door een (groot)macht die als achterman optreedt.

Een minderheid van voorstanders van het multiculturalisme tracht op allerlei soorten manieren haar utopische idealen aan een meerderheid op te leggen. In feite wordt de meerderheid zo gedwongen tot het accepteren van de idealen van de minderheid. Wie dit niet accepteert, zal worden bestempeld als racist of fascist. De minderheid beschikt over de juiste middelen om haar utopie op te dringen, namelijk via politieke macht en de media. Elke huidige politieke partij (behalve de PVV) streeft namelijk een multiculturele samenleving na en is bereid hiervoor grote concessies te doen aan de eigen cultuur, en, wellicht nog belangrijker, aan de nationale veiligheid. Behalve zo vlak voor de verkiezingen, wanneer de gevestigde partijen trachten zich toch nog enigszins kritisch uit te laten over de multiculturele samenleving en de immigratie, in de hoop kiezers aan zich te binden die anders richting de PVV zouden gaan. Zodra de gevestigde partijen weer zijn herkozen en weer op het pluche zitten, zullen ze hun multiculturele idealen echter gewoon weer opdringen aan de bevolking.

De vrijheid en veiligheid komt in gevaar.

Ondanks dat de utopische idealisten denken dat massa-immigratie een waardevolle aanvulling is op de Nederlandse samenleving (zo zou het goed zijn voor de economie, gezien de vergrijzing), is de immigratie eerder een waardevol middel voor staten die hun macht in Europa willen vergroten. Met name landen op het Arabisch-schiereiland en Turkije maken gebruik van de immigratiestrategie, om hun invloeden in Europa te vergroten. Door het stimuleren van massa-immigratie richting Europa en het dwarsbomen van de integratie aldaar, trachten de verschillende staten een machtsbasis te leggen die essentieel is voor hun expansionisme. De immigranten vormen de zwaartekracht waarop de op expansie beluste machten hun basis kunnen uitbouwen.

Terug naar Nederland.

Wat voor de één dus een naïeve utopie is, is voor de ander een strategie. En wat ook mogelijk is, is dat politici en ambtenaren die voorstander zijn van de multiculturele samenleving op de loonlijst staan van staten die hun macht willen vergroten binnen Europa. Dat zou kunnen inhouden dat er een moderne variant van land- of hoogverraad plaatsvindt, omdat de externe veiligheid van een land hierdoor in gevaar wordt gebracht. Dit brengt het multiculturalisme en immigratie in een gevoelige hoek. Wat als uit inlichtingenrapporten blijkt, dat Turkije of Saudi-Arabië inderdaad inbreuk maken op de soevereiniteit van Nederland en bezig zijn om een machtsbasis in ons land te creëren? Zijn dat dan een beginselen van oorlogshandelingen? Als dat zo is, dan zijn er heel wat partijen in Nederland die collaboreren met de aankomende vijand door hun open grenzen beleid!

Lees hier het hele artikel: http://valkyries.nl/hoe-multiculturalisme-de-nederlandse-samenleving-bedreigt/

Advertenties