De combinatie van ras en IQ garandeert een giftige cocktail

Wie iets zegt over ras en intelligentie, gooit olie op het vuur, zo bewijst de rel rond Forum voor Democratie. Maar de cijfers liegen niet: er zijn aanwijzingen dat zwarten minder goed kunnen leren dan blanken en dat Oost-Aziaten het slimst zijn. Maar bestaan rassen eigenlijk wel? En wat zegt een IQ-test?

Mag het intelligentiequotiënt (IQ) vandaag de dag al een omstreden begrip zijn, dat geldt a fortiori voor ras. Een combinatie van beide begrippen garandeert een giftige cocktail. Wie zich de afgelopen decennia heeft gewaagd aan de vraag of sommige rassen wellicht slimmer zijn dan andere, kon rekenen op pek en veren.

Zo schreven Richard Herrnstein – hoogleraar psychologie aan Harvard University – en politicoloog Charles Murray in 1994 The Bell Curve. Het boek ging over intelligentie en dan vooral de variatie van IQ-testresultaten in de vorm van een klokgrafiek (bell curve), maar in twee hoofdstukken haalden de Amerikaanse auteurs ook studies aan die tot de conclusie kwamen dat Amerikaanse zwarten gemiddeld 15 IQ-punten lager scoren dan blanken. De auteurs lieten in het midden of dit genetisch was bepaald, dan wel lag aan de omstandigheden waarin veel Afro-Amerikanen opgroeien, maar toch kregen ze wagonladingen modder over zich heen.

IQ-test heeft beperkte waarde

Tegen het historische decor van de slavernij en de Holocaust is dit soort reacties begrijpelijk. Vooral omdat het niet om keiharde gegevens gaat. Het leervermogen in een schoolse omgeving – datgene wat de IQ-test meet – is maar een beperkte maat van slimheid, laat staan van verstandelijke vermogens in brede zin. Ras is nog schraler. Het pretendeert biologische verschillen tussen groepen mensen in kaart te brengen, maar heeft als zodanig slechts een beperkte waarde.

RP: In bijna alle statistieken hebben de Aziatische landen de hoogste intelligentiegraad. Zoals o.a. hier: https://www.trouw.nl/home/wie-is-de-slimste-van-de-wereld-~a858a610/

Ook in Azië leven verschillende rassen van verschillende afkomst, met diverse huidskleuren én met verschillende religiën!  

Hoe is het dan mogelijk dat een aantal van dit soort landen toch, zonder enig protest, zich laten bezetten door een barbaars volk met een dodelijke religie, dat langzaam maar zeker de wereld gaat overheersen? Heeft dit te maken met liefdadigheid, gelatenheid, of toch met gebrek aan intelligentie?

RP: persoonlijk denk ik dat dit te maken heeft met Overmacht! De islamieten zijn de snelst groeiende bevolking ter wereld! Lees dit maar: https://eunmask.wordpress.com/2018/02/11/moslims-de-snelst-groeiende-religieuze-groep-ter-wereld/

De voortekenen zijn overal zichtbaar! Zoals o.a. hier:

Bron artikel: https://www.elsevierweekblad.nl