2020 BURGEROORLOG IN EUROPA?

Het gerenommeerde Duitse blad Die Zeit komt met een bericht dat niet wordt overgenomen door de Nederlandse media: ‘de CIA voorspelt dat in Duitsland vóór 2020 een burgeroorlog zal uitbreken.’

Die Zeit onderschrijft [1] het CIA-verhaal dat Duitsland op de rand van een burgeroorlog staat en onbestuurbaar zal worden met parallelle samenlevingen die niet uitwisselbaar zijn. Die Zeit meldt vervolgens dat 2020 erg optimistisch is. Ik deel die analyse met Die Zeit en waar Die Zeit zich richt op Duitsland richt ik mij liever op Europa, daar door de oligarchen in Brussel dit een Europees probleem geworden is. Optimistisch dus van de CIA om 2020 te noemen, daar de Europese intifada reeds op grote schaal woedt.

Via termen als islamofobie (een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat) en misinformatie zullen islamisten en de heersende elite trachten de wind van vrijheid die aanwakkert teniet te doen.

Aanvallen op moskeeën zullen worden vergeleken met een kristalnacht en dergelijke non-vergelijkingen terwijl dit soort vergelijkingen de plank volledig misslaan. Aanvallen op moskeeën worden ingegeven als reactie op de agressieve islam en de daarmee gepaarde excessen. Deze agressie van de islam wordt willens en wetens niet onderkend door de heersende klasse, daar die geen problemen ondervinden in hun villawijken en middenstandswijken.

Waarom is de aanhang van de PVV en SP zo anti-islam? Omdat zij wel de gevolgen van islamisering ondervinden in hun arbeiderswijken. Arbeiders die al jarenlang in hun wijk wonen en nu worden weggepest door migranten. Deze Nederlanders herkennen zich niet meer in hun wijk en in hun bestaan. De elite in de villawijken kijken met dedain neer op deze werkende Nederlanders omdat ze niet “verlicht” genoeg zouden zijn anders te denken dan de heersende klasse in hun reservaat.

Er is een probleem en dat probleem heet ISLAM. Blijven ontkennen leidt tot botsingen. Dat gebeurt nu al en wegkijken, of botweg ontkennen dat het probleem bestaat, zal de botsingen alleen maar doen escaleren!

Zie als alternatief deze Duitse (2017), Engelse (2005) artikelen, of deze serie lezingen (2008) van de CIA-directeur, onder wiens verantwoordelijkheid het rapport oorspronkelijk geschreven werd. Verder op Google zoeken met de sleutel CIA European Civil War 2020 levert nog een keur aan andere verwijzingen op.

http://verenoflood.nu/cia-analyse-2020-burgeroorlog-duitsland-botsende-beschavingen/