Niet realistisch toekomstbeeld?

De wereld bestaat uit “Doemdenkers” en “Wegkijkers”

Onze leefbare wereld zal veranderen, daar is iedereen het mee eens! Van het feit dat dit veroorzaakt gaat worden door de islam, is niet iedereen overtuigd.  Een deel ontkent dit bewust uit eigenbelang en het andere deel negeert het vanwege hun kuddedier gedrag!

De (zelfverrijkende) ‘wegkijkers’ zijn m.n. de oorzaak van onze ondergang! Wegkijken is eerder de norm dan de uitzondering en de wetenschap over gevaar is voor hen taboe! Dit vanwege hun grote belangen bij het voortzetten van hun business as usual. Die belangen zijn reëel en tastbaar en laten zich vertalen in wereldomvattende economische machten en beurskoersen. It’s the economy stupid!

 Daarom kan zowel de ene groep als de andere de ondergang van onze geciviliseerde wereld niet voorkomen! En de kleine groep “de Realisten” kunnen alleen waarschuwen en toekijken!

Realpredictor

Lees ook: https://www.duurzaamnieuws.nl/doemdenkers-en-wegkijkers/