Wie, verdomme, hebben we eigenlijk ons land binnengelaten?

(Door: A.R. Göhring – Vertaling: E.J. Bron)

In 2015 vertelden priesters, dominees, bisschoppen, de bondskanselier, politici, leraren, asielhelpers, professoren, buren, concernbazen, hoge partijfunctionarissen, presentatoren, acteurs, rijken, burgemeesters, medeleerlingen, medestudenten, artsen, mensen van Caritas en de Diaconie, journalisten, activisten, familieleden, vrienden en collega´s ons dat de honderdduizenden illegale immigranten, die zonder enige controle de Duitse grenzen over kwamen, allemaal getroffen burgeroorlog-vluchtelingen zouden zijn, die men zou moeten helpen.

Zoiets vertellen veel van de hierboven genoemden nu nog steeds, maar steeds minder. Oud & Nieuw in Keulen 2015/2016 en twaalf deelstaten later was het keerpunt. Sindsdien waren er meer keerpunten, zoals de moordzaken in Freiburg, Kandel en Prien.

We weten nu dat in ieder geval een niet gering deel van de geïmmigreerde mannen uit de Arabische wereld en Afghanistan (en Afrika?) door de meest strenge religieuze indoctrinatie, regionale stamculturen en niet in de laatste plaats door oorlogen dusdanig verruwd en afgestompt is, dat moorden en extreem agressief gedrag tegenover ongelovige Europeanen, vooral vrouwen, maar ook tegen geloofsgenoten, voorgeprogrammeerd zijn.

Deze mannen zijn na het begin van de puberteit door hun wrede ervaring gevormd en kunnen daarom naar alle waarschijnlijkheid nooit meer geciviliseerd worden.

Over de vermoorde vrouwen Farimah S. en Maria Ladenburger werden zojuist uitspraken vermeld en werd er meer informatie bekend, die je het bloed in de aderen doet stollen en je alleen nog maar sprakeloos maken.

Hamidullah voelde zich daarna opgelucht. De moordenaar van de tot het christendom bekeerde Afghaanse Farimah S., haar landgenoot Hamidullah M., was zo boos door haar missioneringspogingen, dat door de moord “de stress weg geweest zou zijn en hij zich opgelucht en gelukkiger gevoeld zou hebben”.

Het is niet te geloven. De vrouw wilde hem alleen maar overreden om zich te bekeren. Wat had ze hem gedaan? Een Europeaan zou door de missioneringspogingen in het ergste geval prikkelbaar geweest zijn. Wat doen kraampjes van Jehova´s Getuigen of van jonge Mormonen in de voetgangerszones met u, beste lezers?

Maar dat was nog helemaal niets in vergelijking met de informatie die ik donderdag over de moordenaar van Maria Ladenburger, Hussein Khavari, moest lezen.

“Het is toch alleen maar een vrouw”. De Afghaan, die ongeveer 32 in plaats van 17 jaar oud is, zou op zijn veertiende al een 12-jarige in zijn geboorteland verkracht hebben. Daarvoor kreeg hij slechts een pak slaag. Wat is dat voor een land? Blijkbaar een hel voor vrouwen en meisjes.

Op zijn “vlucht” stootte hij in Griekenland een jonge vrouw over een kademuur; het slachtoffer overleefde ternauwernood. Vroegtijdig uit de gevangenis ontslagen, “vluchtte” hij verder naar Angela Merkel´s Duitsland. Waar hij toen in Freiburg Maria Ladenburger vermoordde.

Lees hier het hele artikel: https://ejbron.wordpress.com/2018/01/30/wie-verdomme-hebben-we-eigenlijk-ons-land-binnengelaten/